REUMATOLOGIA
Zespoły bólowe kręgosłupa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pacjenci z ZZSK mają podwyższone ryzyko zgonu z przyczyn sercowo – naczyniowych

Źródło: Haroon NN, Paterson JM, Li P, Inman RD, Haroon N. Patients With Ankylosing Spondylitis Have Increased Cardiovascular and Cerebrovascular Mortality: A Population-Based Study. Ann Intern Med. 2015;163:409-416. doi:10.7326/M14-2470
Autor: Andrzej Kordas |Data: 30.09.2015
 
 
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest przewlekłym schorzeniem zapalnym stawów rozpoznawanym najczęściej wśród młodych dorosłych. Uprzednie badania udowodniły, iż często z ZZSK współwystępują schorzenia sercowo – naczyniowe oraz mózgowo – naczyniowe. Nisha Nigil Haroon i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu ocenić, czy osoby z rozpoznanym ZZSK mają podwyższone ryzyko zgonu z przyczyn sercowo – naczyniowych oraz mózgowo – naczyniowych. Wyniki badania opublikowano na łamach Annals of Internal Medicine.
Retrospektywnym badaniem kohortowym objęto grupę 21 473 pacjentów z rozpoznanym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (grupa badana). Grupę kontrolną stanowiło 86 606 osób wolnych od tego schorzenia.

Średni wiek pacjentów z ZZSK wyniósł 46 lat; 53% grupy badanej stanowili mężczyźni. Czas obserwacji pacjentów z grupy badanej wyniósł 166 920 osobo-lat, podczas gdy osób z grupy kontrolnej - 686 461 osobo-lat. Pacjenci z grupy badanej mieli podwyższone ryzyko zgonu z powodu schorzeń naczyniowych (ogółem: 1.36; 95% CI, 1.13 - 1.65; mężczyźni: 1.46; CI, 1.13 - 1.87; kobiety 1.24; CI, 0.92 - 1.67). Do czynników zwiększających ryzyko z powodu schorzeń naczyniowych należały: płeć męska, wiek, otępienie, przewlekła choroba nerek, choroba naczyń obwodowych, a wśród osób w wieku ≥ 65 lat dodatkowo brak odpowiedzi na niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz statyny.

Reasumując, badacze wykazali, iż chorzy na ZZSK mają podwyższone ryzyko zgonu z powodu schorzeń naczyniowych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.