Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pacjenci z fibromialgią skarżą się na złą jakość snu

Udostępnij:
Nieliczne badania dotyczą jakości snu w zespole fibromialgii (FMS). Zespół badaczy z Indii zajął się tym problemem na przykładzie pacjentów mieszkających w Bangalore. Określono związek między złym stanem snu a zmiennymi związanymi z fibromialgią.
Badanie objęło 86 pacjentów z FMS. Do oceny profilu snu i zmiennych dotyczących fibromialgii wykorzystano wskaźnik jakości snu Pittsburgh (PSQI) i poprawiony kwestionariusz wpływu na fibromialgię (FIQR). Do analiz wykorzystano korelację rang Spearmana, test t oraz jednoczynnikową analizę wariancji.

91 proc. procent pacjentów z FMS uznano za wykazujących sen płytki (PSQI >5). Średni globalny wynik PSQI włączonych pacjentów wyniósł 12,04 ±3,5. Ogólna ocena snu różniła się w zależności od płci i nasilenia fibromialgii. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy wynikiem globalnym PSQI i całkowitym wynikiem FIQR (r = 0,4), subdomenami FIQR (r = 0,2–0,4) i czasem trwania FMS (r = 0,26). Wynik globalny PSQI korelowano także z bólem, depresją, pamięcią, lękiem, równowagą i wrażliwością (r = 0,2–0,3).

Jak stwierdzono trakcie badań, zaburzenia snu są bardzo częste u pacjentów z FMS zamieszkujących miejskie Bangalore. Jakość snu zwykle pogarsza się wraz ze wzrostem nasilenia i czasu trwania FMS, ale nie różni się w przypadku innych zmiennych demograficznych. Jest ona istotnie skorelowana ze zmiennymi somatycznymi i psychologicznymi. Aby potwierdzić te ustalenia, potrzebne są szerzej zakrojone badania oceniające czynniki predykcyjne złego snu.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.