REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Paracetamol – nie taki bezpieczny, jak sądziliśmy?

Źródło: Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies; Emmert Roberts, Vanessa Delgado Nunes, Sara Buckner, Susan Latchem, Margaret Constanti, Paul Miller, Michael Doherty, Weiya Zhang, Fraser Birrell, Mark Porche
Autor: Aleksandra Lang |Data: 15.02.2016
 
 
Emmert Roberts i wsp. zaprojektowali przegląd dotychczasowych badań obserwacyjnych oceniających bezpieczeństwo oraz działania niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu – jednego z częściej zalecanych leków przeciwbólowych w schorzeniach reumatycznych oraz zwyrodnieniowych. Wyniki analizy opublikowano na łamach czasopisma Annals of the Rheumatic Diseases.
Celem zidentyfikowania odpowiednich badań, autorzy badania przeszukali bazy Medline oraz Embase, począwszy od 1 maja 2013 roku. Spośród 1888 przeanalizowanych badań 8 spełniło kryteria włączenia do analizy. Wszystkie z nich były badaniami kohortowymi.
W jednym spośród dwóch badań, w których badacze porównywali śmiertelność u osób stosujących paracetamol oraz u tych, którzy tego leku nie stosowali, wykazano zależny od dawki, relatywny wzrost śmiertelności wśród osób stosujących paracetamol (od 0.95 [0.92 - 0.98] do 1.63 [1.58 - 1.68]).
We wszystkich spośród czterech badań oceniających ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych wykazano zależny od dawki wzrost ryzyka wystąpienia wszystkich powikłań sercowo-naczyniowych (od 1.19 [0.81 - 1.75] do 1.68 [1.10 - 2.57]).
W jednym z badań włączonych do analizy wykazano wzrost częstości występowania zdarzeń niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego wśród osób stosujących paracetamol, przy czym ponownie obserwowano zależność od zastosowanej dawki leku (od 1.11 [1.04 - 1.18] do 1.49 [1.34 - 1.66]).
Ponadto w jednym z badań wykazano istotny wzrost ryzyka obniżenia eGFR o ≥30% wśród osób stosujących paracetamol, ponownie wykazując dodatnią korelację z dawką leku (od 1.40 [0.79 - 2.48) do 2.19 [1.4 - 3.43]).
Reasumując, w większości analizowanych badań autorzy dostrzegli zależny od dawki paracetamolu wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego, przewodu pokarmowego oraz układu wydalniczego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.