Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Parametry równowagi strzałkowej u pacjentów z RZS z niestabilnością odcinka szyjnego kręgosłupa

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 14.02.2022
 
 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest ogólnoustrojowym zapaleniem, którego jedną z konsekwencji jest niestabilność odcinka szyjnego kręgosłupa. Niestabilność może prowadzić do mielopatii, a nawet śmierci z powodu ucisku na naczynia rdzenia kręgowego i struktury nerwowe odcinka szyjnego.
Według danych z literatury stawy odcinka szyjnego kręgosłupa są trzecim po stawach rąk i stóp obszarem najczęściej dotkniętym chorobą w przebiegu RZS. Zaobserwowano, że równowaga strzałkowa wpływa na jakość życia pacjentów i jest czynnikiem prognostycznym w zakresie efektów zabiegów chirurgicznych.

Równowaga strzałkowa jest jednym z zagadnień, które w ostatnim czasie przyczyniły się do pogłębienia zrozumienia patologii kręgosłupa. W przypadku RZS równowaga strzałkowa ma szczególne znaczenie ze względu na charakter schorzenia, które w naturalny sposób prowadzi do uszkodzenia fizjologicznych stabilizatorów stawów. Stawy uszkodzone stają się podatne na zaburzenia równowagi biomechanicznej. Proces destrukcji w stawach może przebiegać bezobjawowo lub objawiać się silnym bólem. Zaburzenia neurologiczne występują u 7–35 proc. pacjentów.

Poważnym problemem jest postępowanie z chorymi na RZS z niestabilnością odcinka szyjnego kręgosłupa. W piśmiennictwie niewiele uwagi poświęca się równowadze strzałkowej u chorych na RZS. Podkreśla się jednak znaczenie zabiegów chirurgicznych wykonywanych w celach profilaktycznych przed wystąpieniem ubytków neurologicznych. Całkowita ocena orientacji przestrzennej czaszki, parametrów ustawienia kręgosłupa szyjnego oraz równowagi strzałkowej jest ważnym elementem planowania operacji w niestabilności kręgosłupa szyjnego u chorych na RZS.

Wiedza na temat związku między niestabilnością kręgosłupa szyjnego u chorych na RZS, równowagą strzałkową a pozostałymi elementami łańcucha kinematycznego organizmu jest wciąż niewystarczająca i zagadnienie to wymaga dalszych badań. Celem pracy opublikowanej w czasopiśmie „Reumatologia/Rheumatology” jest zwrócenie uwagi na wybrane parametry równowagi strzałkowej w odcinku szyjnym kręgosłupa i ich wzajemne relacje, a także dostarczenie wskazówek diagnostyczno-terapeutycznych dla reumatologów i ortopedów zajmujących się w codziennej praktyce chorymi na RZS.

Pełna treść artykułu: Robert Wróblewski, Robert Gasik. Parameters of sagittal balance in view of studies on patients suffering from rheumatoid arthritis with cervical spine instability. Reumatologia 2021; 59 (6): 411-419.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.