Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Pierwsze polskie wytyczne dotyczące śródmiąższowych chorób płuc o fenotypie postępującym, innych niż IPF

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: PTChP
Autor: Monika Stelmach |Data: 23.11.2022
 
 
Zaangażowanie w terapię multidyscyplinarnego zespołu, a także zastosowanie leków antyfibrotycznych w monoterapii lub w kombinacji z lekami immunomodulującymi to główne zalecenia w obszarze diagnostyki i leczenia chorób śródmiąższowych, przebiegających z włóknieniem o fenotypie postępującym (PF-ILD), innych niż idiopatyczne włóknienie płuc (IPF).
W wyniku śródmiąższowej choroby płuc przebiegającej z włóknieniem o postępującym fenotypie (PF-ILD) dochodzi do szybkiej i nieodwracalnej utraty czynności płuc. Rokowania są bardzo niekorzystne i dotyczą nie tylko obniżenia jakości życia, lecz także wysokiej śmiertelności pacjentów.

Wychodząc temu naprzeciw, zespół specjalistów chorób płuc oraz reumatologów opracował polskie wytyczne leczenia chorób śródmiąższowych przebiegających z włóknieniem o fenotypie postępującym (PF-ILD), innych niż idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). Publikacja obejmuje szeroki zakres rekomendacji już od etapu wstępnego rozpoznania aż do zastosowania właściwej i kompleksowej terapii z uwzględnieniem zasad dotyczących zastosowania leków wykorzystywanych w terapii śródmiąższowych chorób płuc. Konkretne zalecenia wskazują na zastosowanie leków antyfibrotycznych w monoterapii lub w kombinacji z lekami immunomodulującymi. Podkreślona została także konieczność udziału multidyscyplinarnego zespołu w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym chorych na PF-ILD.

– Jesteśmy dumni, że pierwsze polskie oficjalne wytyczne formułujące pożądane zasady opieki nad pacjentami z chorobami śródmiąższowymi przebiegającymi z włóknieniem o fenotypie postępującym ujrzały światło dzienne. Włączenie ich do standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z pewnością pozwoli na jego usprawnienie i poprawę jakości życia chorych – mówi dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, koordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Jak zaznacza prezes PTChP, ta publikacja to przede wszystkim rzetelne i konkretne źródło wiedzy dla polskiego środowiska medycznego, które zajmuje się pacjentami z tym schorzeniem. Bez wątpienia to także dokument, z którym powinni zapoznać się interesariusze systemu i organizatorzy opieki zdrowotnej, w tym Ministerstwo Zdrowia.

– Przyjęcie i obwieszczenie opracowanych wytycznych to krok ku budowie systemu opieki zdrowotnej, sprzyjającemu pacjentom z tym ciężkim i nieuleczalnym schorzeniem – dodaje dr Czajkowska-Malinowska.

Rekomendacje dostępne na stronie: „Guidelines of the Polish Respiratory Society on the Diagnosis and Treatment of Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases Other than Idiopathic Pulmonary Fibrosis”.

 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.