Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pochodzenie etniczne/rasa może mieć wpływ na przebieg i rokowanie w COVID-19

Źródło: Gianfrancesco MA, Leykina LA, Izadi Z et al. Association of Race and Ethnicity With COVID-19 Outcomes in Rheumatic Disease: Data From the COVID-19 Global Rheumatology Alliance Physician Registry. Arthritis & Rheumatology, Vol. 73, No. 3, March 2021, pp 374–380
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.04.2021
 
 
Obserwacje grupy pacjentów obciążonych chorobami reumatycznymi i COVID-19 potwierdzają dane z analiz dla populacji ogólnej – rasa/pochodzenie etniczne mogą mieć znaczenie rokownicze dla przebiegu COVID-19.
W przypadku zakażenia SARS-CoV-2 częstość hospitalizacji oraz konieczność wspomagania wentylacji była większa u mniejszości etnicznych zamieszkujących Stany Zjednoczone, w porównaniu do osób rasy białej.

Wyniki badania analizującego dane pochodzące z amerykańskiego rejestru gromadzącego informacje o chorych na choroby reumatyczne w kontekście pandemii COVID-19 (the COVID-19 Global Rheumatology Alliance) wskazują, że rasa/pochodzenie etniczne mają znaczenie rokownicze dla przebiegu COVID-19 u chorych na schorzenia reumatyczne.

Badacze określili pięć grup etnicznych/ras chorych: białą (stanowiącą grupę referencyjną/kontrolą), Afroamerykanie, osoby pochodzące z Ameryki Łacińskiej (Latinx), Azjaci oraz grupa skupiająca osoby innej rasy niż wcześniej wymienione. Ocenie poddano niewykluczające się wzajemnie zmienne: częstość zgonów, częstość hospitalizacji, konieczność wspomagania wentylacji (tlenoterapia bierna, nieinwazyjna wentylacja, wentylacja mechaniczna, ECMO). Obok danych demograficznych, uzyskano informacje dotyczące aktywności choroby oraz stosowanego leczenia (klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby, leki biologiczne, inhibitory kinaz Jak).

Badaniem objęto 1324 chorych na COVID-19, ze współistniejącą chorobą reumatyczną. 36% badanych było hospitalizowanych z powodu COVID-19, spośród nich blisko ¼ wymagała zastosowania wentylacji mechanicznej lub ECMO. Śmiertelność w całej analizowanej grupie wyniosła 6%. Zaobserwowano, że osoby rasy białej rzadziej wymagały hospitalizacji w porównaniu do pozostałych grup. Afroamerykanie i Azjaci trzykrotnie częściej wymagali hospitalizacji, niż osoby rasy białej. Podobnie (blisko 2-krotnie (OR 1,7)) częściej hospitalizacji wymagały osoby pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej. W porównaniu do osób rasy białej, w przypadku pozostałych ras/grup etnicznych obserwowano większą konieczność wspomagania wentylacji, jednak istotność statystyczną uzyskano tylko w przypadku osób pochodzących z Ameryki Łacińskiej. Nie obserwowano różnic w częstości zgonów w zależności od rasy/grupy etnicznej (wymaga to jednak dalszej analizy na większej grupie chorych).

Obserwacje grupy pacjentów obciążonych chorobami reumatycznymi i COVID-19 potwierdzają dane z analiz dla populacji ogólnej – rasa/pochodzenie etniczne mogą mieć znaczenie rokownicze dla przebiegu COVID-19.
W przypadku zakażenia SARS-CoV-2 częstość hospitalizacji oraz konieczność wspomagania wentylacji była większa u mniejszości etnicznych zamieszkujących Stany Zjednoczone, w porównaniu do osób rasy białej. Różnice były istotne również po uwzględnieniu czynników demograficznych, chorób współistniejących oraz związanych z chorobą reumatyczną. Wyniki badania wskazują na potrzebę zwrócenia uwagi na obciążone zwiększonym ryzykiem grupy społeczne, w przypadku których istotną rolę może odgrywać status ekonomiczny i dostęp do służby zdrowia.

Opracowanie: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe