Specjalizacje, Kategorie, Działy

Postępowanie farmakologiczne w łuszczycowym zapaleniu stawów – nowości

Udostępnij:
Sofia Ramiro i wsp. zaprojektowali przegląd najnowszych badań naukowych oceniających efektywność oraz bezpieczeństwo nowoczesnych leków stosowanych w terapii łuszczycowego zapalenia stawów. Wyniki analizy opublikowano na łamach czasopisma Annals of the Rheumatic Diseases.
Sofia Ramiro i wsp. zaprojektowali przegląd najnowszych badań naukowych oceniających efektywność oraz bezpieczeństwo nowoczesnych leków stosowanych w terapii łuszczycowego zapalenia stawów. Wyniki analizy opublikowano na łamach czasopisma Annals of the Rheumatic Diseases.
Kryteria włączenia do analizy spełniło 25 artykułów naukowych oraz 12 abstraktów. W badaniach tych potwierdzono efektywność leków anty-TNF-alfa w terapii łuszczycowego zapalenia stawów (włącznie z niedawno dodanymi do schematu terapeutycznego golimumabem oraz certolizumabem pegol).
Autorzy 16 artykułów/abstraktów ocenie poddali również efektywność nowych leków mogących mieć zastosowanie w terapii łuszczycowego zapalenia stawów, tj. ustekinumabu (UST), secukinumabu (SEC) oraz apremilastu (APR). Wszystkie powyższe leki oceniano w badaniach kontrolowanych placebo, we wszystkich pacjenci z grupy badanej osiągnęli główny założony punkt końcowy (odpowiedź ACR 20).
W dwóch badaniach oceniających efektywność ustekinumabu ACR 20 osiągnięto u 50% oraz 44% pacjentów stosujących UST w dawce 90 mg, 42% oraz 44% pacjentów stosujących UST w dawce 45 mg vs 23% oraz 20% wśród pacjentów stosujących placebo.
W dwóch badaniach oceniających efektywność secukinumabu ACR 20 osiągnięto u 54% pacjentów stosujących SEC w dawce 300 mg, 50–51% pacjentów stosujących SEC w dawce 150 mg, 29–51% pacjentów otrzymujących SEC w dawce 75 mg oraz 15–17% pacjentów (placebo).
W czterech badaniach oceniano natomiast skuteczność terapeutyczną apremilastu. ACR 20 osiągnięto u 32–43% pacjentów stosujących APR w dawce 30 mg, 29–38% pacjentów stosujących APR w dawce 20 mg oraz u 17–20% osób otrzymujących placebo.
Nie wykazano, aby stosowanie któregokolwiek spośród powyższych leków wiązało się z koniecznością wcześniejszego zakończenia terapii w związku z występowaniem poważnych działań niepożądanych.
Reasumując, autorzy badania potwierdzają skuteczność oraz bezpieczeństwo związane ze stosowaniem ustekinumabu, secukinumabu oraz apremilastu w przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.