Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Prof. Brzosko i prof. Żuber zapraszają do Krakowa

Prof. Brzosko i prof. Żuber zapraszają do Krakowa na interdyscyplinarną dyskusję o kontrowersjach i postępach w reumatologii

Źródło: Marek Brzosko, Zbigniew Żuber
Autor: Wojciech Jankowski |Data: 10.04.2019
 
 

Zapraszamy wszystkich reumatologów oraz sympatyków reumatologii do gościnnego Krakowa. Jesteśmy
w trakcie przygotowań do II edycji konferencji Kontrowersje i Postępy w Reumatologii (KiPwR), która odbędzie się w dniach 23–25 maja 2019 r. Kontrowersje i Postępy to nazwa konferencji, która stanowi forum dyskusji i platformę współpracy interdyscyplinarnej. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji Kontrowersje w Reumatologii jest prof. Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego we współpracy z Wydawnictwem Termedia jako współorganizatorem wydarzenia. Dalszym etapem było zaproszenie przez prof. Brzosko do współudziału w Konferencji OW PTR i przeniesienie KiPwR do Krakowa.

Konferencja jest wynikiem bliskiej współpracy i zaangażowania oddziałów wojewódzkich PTR: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Odbywa się pod patronatem Zarządu Głównego PTR. Organizatorem jest Wydawnictwo Termedia.

Ubiegłoroczna konferencja Kontrowersje i Postępy w Reumatologii – Kraków 2018 cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i przebiegała w znakomitej atmosferze. Dobór tematów naukowych, ożywione dyskusje oraz ogromne zaangażowanie wykładowców i uczestników to wyróżniki naszego spotkania w Krakowie. Znakomita organizacja to kolejna cecha charakterystyczna konferencji. Współpraca pomiędzy Komitetem Naukowym, Komitetem Organizacyjnym oraz Termedią jako organizatorem technicznym to przykład świetnego współdziałania.

Pochlebne opinie uczestników, które do nas napłynęły, stały się inspiracją do dalszej pracy. Jesteśmy przekonani, że jej efektem będzie co najmniej taki sam sukces naukowy i organizacyjny.

Formuła konferencji wymusza na wykładowcach i uczestnikach aktywny udział w obradach, duże zaangażowanie w przygotowanie, jak również przedstawienie poglądów nowoczesnych, niekiedy kontrowersyjnych, które zawsze poddawane są żywej dyskusji. Kontrowersje w Reumatologii stały się podstawą, na której konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii prof. Marek Brzosko oparł założenia spotkania reumatologów z przedstawicielami innych dziedzin medycyny, pokrewnych, ale mających niekiedy nieco odmienne spojrzenie na naszych wspólnych pacjentów lub mających swoje „branżowe” wytyczne i standardy postępowania. Konfrontacja opinii specjalistów pokrewnych, ale jednak odrębnych dziedzin jest wartością sama w sobie, a wyjątkowa możliwość wymiany poglądów i ustalenia wspólnych zasad postępowania to niezwykle cenny wymiar konferencji. Musimy pamiętać, że spotkania specjalistów różnych dziedzin są szczególnie cenne w przypadku trudności w postępowaniu z naszymi pacjentami, kiedy wystąpią powikłania lub inne problemy, takie jak choroby współistniejące. Kompleksowa, interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą reumatyczną to nie jest zamierzenie, to nasza rzeczywistość, codzienna konieczność współpracy i porozumienia. Dla nas – reumatologów ważne jest to, że wiele zasad uzgadniamy przed pojawieniem się różnorodnych problemów, a nie dopiero wtedy, kiedy już te kłopoty stają się codziennością. Lepiej zapobiegać niż leczyć – to nadal jedno z wielkich haseł, niezwykle ważne w naszej społeczności. Tylko współdziałanie środowiska medycznego, a nie jego dzielenie, jest drogą do sukcesu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, także prawnej i organizacyjnej. Nowe wyzwania, nowe metody diagnostyki i terapii to aktualnie najważniejsze zagadnienia, które muszą być bliskie wszystkim naszym kolegom reumatologom. Stąd właśnie, zgodnie z zamierzeniem konsultanta krajowego prof. Marka Brzosko, próba przybliżenia i zrozumienia problemów, które niestety wciąż napotykamy w naszej codziennej praktyce klinicznej. Próbą podniesienia jakości i jednocześnie zbliżenia naszego środowiska oraz ściślejszego porozumienia było połączenie idei i koncepcji Kontrowersji w Reumatologii z ideą Postępów w Reumatologii. Na bazie współpracy zaprzyjaźnionych środowisk Małopolski i Śląska powstała idea rozszerzenia zasięgu konferencji o kolejne oddziały wojewódzkie PTR, w pierwszej edycji o podkarpacki i świętokrzyski, a w tym roku łódzki, warmińsko-mazurski oraz zachodniopomorski.

Formuła, w której za przygotowanie poszczególnych sesji odpowiedzialne są konkretne wojewódzkie oddziały PTR, to próba wyjątkowego zaangażowania środowisk z wielu regionów naszego kraju. Każdy region ma swoją specyfikę, swoje osiągnięcia, sukcesy, powody do dumy i chce pochwalić się rezultatami swojej pracy. Każde środowisko ma także swoje problemy, kłopoty i niepowodzenia. Ważne, aby wspólnie dążyć do poprawy jakości naszej pracy dla dobra pacjentów i naszego środowiska. Znakomite, wręcz perfekcyjne przygotowanie poszczególnych sesji było powodem entuzjastycznego przyjęcia przez całe środowisko wysiłków poszczególnych województw. Jednoznacznie potwierdza te stwierdzenia znakomita frekwencja – pełna sala i ożywiona dyskusja to efekt zaangażowania i pracy włożonej w przygotowanie prezentacji, dyskusji specjalistów z różnych dziedzin oraz w organizację sesji i całej konferencji. Mamy nadzieję, że ponowny pobyt pod Wawelem będzie wielkim wydarzeniem dla całego środowiska polskich reumatologów. Chciałbym tutaj dodać kilka słów o lokalizacji naszej Konferencji. Usytuowanie obrad w najściślejszym centrum Krakowa i możliwość pobytu w jednym z najpiękniejszych miast Europy jest niewątpliwie magnesem przyciągającym uczestników. Tutaj krótki komunikat: w Krakowie w dniach 23–25 maja smogu nie będzie, smok wawelski będzie czekać na swoim miejscu pod Wawelem. Przejście przez krakowski rynek Traktem Królewskim na Wawel jest według mnie najpiękniejszą trasą spacerową na świecie.

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez ogromnego zaangażowania członków Komitetu Organizacyjnego, niewątpliwie największy wkład jest po stronie konsultanta krajowego oraz członków zarządu małopolskiego oddziału PTR z racji lokalizacji konferencji w Krakowie.

Bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować sponsorom Kontrowersji i Postępów w Reumatologii, bez których to ważne wydarzenie naukowe nie mogłoby się odbyć.

Udział w konferencji to znakomita okazja do zapoznania się z najnowszymi doniesieniami naukowymi z dziedziny reumatologii oraz wymiany poglądów i doświadczeń z najwybitniejszymi specjalistami z wielu pokrewnych dziedzin medycyny. Pragniemy, żeby była to także okazja do pogłębiania i nawiązywania współpracy koleżeńskiej w przyjaznej atmosferze grodu Kraka.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy konferencji będą w pełni zadowoleni i usatysfakcjonowani omawianą tematyką naukową, przedstawionymi przypadkami klinicznymi, jak również niezapomnianą atmosferą pięknego Krakowa.

Anonimowa opinia uczestniczki ubiegłorocznej konferencji
Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyłam w konferencji Kontrowersje i Postępy w Reumatologii, zorganizowanej w Krakowie w 2018 r. Program naukowy tej konferencji zaprojektowany został z wyjątkową dbałością o dobór tematów ważnych, ciekawych, często kontrowersyjnych. Najnowsze doniesienia naukowe przedstawiane były przez wysokiej klasy ekspertów w wielu dziedzinach, co czyniło konferencję jeszcze bardziej atrakcyjną, o czym świadczy niespotykanie wysoka frekwencja od pierwszego do ostatniego wykładu. Ze względu na złożoność przedstawianych zagadnień i nie do końca zbieżne, a czasem nawet sprzeczne opinie ekspertów nie zawsze podczas obrad udało się usłyszeć jednoznaczne zalecenia. To wskazywało na wiele ważnych aspektów związanych z chorobami reumatycznymi i zachęcało do dalszych dyskusji po zakończonych sesjach. Dodatkowo bardzo przyjazna lokalizacja imprezy sprzyjała swobodnemu poruszaniu się po pięknej okolicy i integracji środowiskowej.


Zachęcamy do zapoznania się z programem szczegółowym konferencji: www.termedia.pl/Konferencja-Kontrowersje-i-Postepy-w-Reumatologii-Program-szczegolowy,989,7512.html.
Rejestracja pod adresem: www.termedia.pl/Konferencje/r?e=989&l=1.

Komunikat prof. Marka Brzosko i prof. Zbigniewa Żubera oryginalnie ukazał się w czasopiśmie Reumatologia News 1/2019. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia_News-104/Prenumerata.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe