Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum Termedii

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko jednogłośnie rekomendowany na kolejną kadencję konsultanta krajowego

Źródło: PTR
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 15.04.2021
 
 
W okresie pandemii COVID-19, dzięki dobrej współpracy konsultanta krajowego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z MZ podejmowane są liczne działania zmierzające do zapewnienia chorym dostępu do leczenia oraz rzetelnej wiedzy dot. COVID-19 i szczepień p/COVID-19 - to jeden z argumentów poparcia, uchwały ZG PTR.
Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie udzielenia rekomendacji dla kandydatury Pana Prof. dr. hab. n. med. Marka Brzosko na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w latach 2021-2026

15 kwietnia 2021 r.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego na posiedzeniu w dniu 07 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę o udzieleniu rekomendacji przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne dla kandydatury Pana Prof. dr. hab. n. med. Marka Brzosko na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w latach 2021-2026.

Zgodnie z opinią ZG PTR oraz konsultantów wojewódzkich, którzy także udzielili poparcia, Pan Profesor Marek Brzosko jest obecnie najlepszym kandydatem do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w latach 2021-2026.

Pan Prof. Marek Brzosko pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii od 2016 r. Kandydaturę Pana Profesora Marka Brzosko do pełnienia tej zaszczytnej funkcji zgłosiło Polskie Towarzystwo Reumatologiczne na zapytanie, które wpłynęło ze strony Ministerstwa Zdrowia. W trakcie swojej kadencji Prof. Marek Brzosko dobrze i efektywnie współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, AOTMiT i NFZ, reprezentując głos pacjentów z chorobami reumatycznymi i głos środowiska lekarskiego. Współpraca Pana Profesora Marka Brzosko z konsultantami wojewódzkimi przebiega równie dobrze, a efekty tej współpracy służą pacjentom z chorobami reumatycznymi Polsce. Pan Profesor Marek Brzosko potrafi łączyć głos środowiska lekarskiego, pacjentów i przedstawicieli regulatora. W trakcie trwania jego dotychczasowej kadencji znacząco poszerzył się dostęp pacjentów do terapii i prowadzone są także prace nad wdrożeniem szybkiej ścieżki wczesnej diagnostyki chorób reumatycznych co, dzięki wczesnemu wdrożeniu leczenia, ograniczy rozwój niepełnosprawności w tej grupie chorych, a także pomoże zmodyfikować model opieki nad pacjentem wzmacniając opieką ambulatoryjną. W okresie pandemii COVID-19, dzięki dobrej współpracy konsultanta krajowego i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z MZ podejmowane są liczne działania zmierzające do zapewnienia chorym dostępu do leczenia oraz rzetelnej wiedzy dot. COVID-19 i szczepień p/COVID-19.

Rekomendacja dla Pana Profesora Marka Brzosko została jednogłośnie poparta przez członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski – Prezes Elekt PTR
Dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, Prof. nadzw. KA – Wiceprezes PTR
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz – Prezes PTR poprzedniej kadencji
Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
Dr hab. n. med. Bogdan Batko, Prof. nadzw. KA
Dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, Prof. nadzw. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
Dr n. med. Marcin Stajszczyk

Rekomendacja dla Pana Profesora Marka Brzosko została poparta również przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie reumatologii:

Dr n. med. Iwona Dankiewicz-Fares
kujawsko-pomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
lubelski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Joanna Makowska
łódzki konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw.
mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr n med. Lidia Ostanek
zachodniopomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
lubuskie konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska
pomorski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Lek. med. Katarzyna Suchoń
opolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr n. med. Piotr Dąbrowski
podkarpacki konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Bogdan Batko, Prof. nadzw. KA
małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
wielkopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
podlaski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
Dr hab. n. med. Jerzy Świerkot, prof. nadzw.
dolnośląski konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii

Rekomendacja została przesłana do:
Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia
Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Prof. dr. hab. Andrzeja Matyji – Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe