Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Przebieg COVID-19 u chorych na choroby autoimmunologiczne

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Arachchillage DJ, Rajakaruna I, Pericleous C, Nicolson PLR, Makris M, Laffan M; CA-COVID-19 Study Group. Autoimmune disease and COVID-19: a multicentre observational study in the United Kingdom. Rheumatology (Oxford). 2022 Nov 28;61(12):4643-4655. doi: 10.1093/rheumatology/keac209. PMID: 35377457; PMCID: PMC8992350
Dane opublikowane przez brytyjskich badaczy wskazują, że populację chorych na autoimmunologiczne choroby reumatyczne (aChR) z ryzykiem ciężkiego przebiegu infekcji SARS-CoV-2 cechowała większa śmiertelność z powodu COVID-19 w porównaniu z dobraną grupą kontrolną niechorującą na choroby autoimmunologiczne.
U pacjentów z chorobami autoimmunoogicznymi i COVID-19 znacząco częściej występowała niedokrwistość, zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz upośledzenie funkcji nerek.

Wśród chorych na tzw. ciężkie aChR częściej obserwowano zwiększone wartości białka C-reaktywnego (CRP) i LDH. Nie wykazano różnic w zakresie innych analizowanych parametrów laboratoryjnych. Nie obserwowano różnic w śmiertelności odległej (180-dniowej) pomiędzy chorymi na COVID-19, z i bez towarzyszącej choroby autoimmunologicznej, ogólna śmiertelność wynosiła odpowiednio 30,71 proc. vs 28,17 proc.

W populacji chorych na tzw. ciężkie aChR ogólna śmiertelność z powodu COVID-19 była istotnie większa niż w przypadku niechorujących na choroby autoimmunologiczne (40 proc. vs 25 proc.), ponadto zaobserwowano trend w kierunku większej śmiertelności z powodu COVID-19 wśród chorych na tzw. ciężkie aChR w porównaniu z pacjentami z towarzyszącymi innymi chorobami autoimmunologicznymi. Nie obserwowano różnic w częstości występowania zakrzepicy, istotnych powikłań krwotocznych, występowania niewydolności wielonarządowej oraz częstości hospitalizacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej pomiędzy chorymi na COVID-19 z i bez choroby autoimmunologicznej.

Do wieloośrodkowego badania obserwacyjnego włączono prawie 6,3 tys. chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19 na terenie Wielkiej Brytanii. Wśród nich było niemal 400 chorych z rozpoznaniem chorób autoimmunologicznych, z czego 80 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy i zespół antyfosfolipidowy zakwalifikowano do ciężkich aChR, ze względu na większe ryzyko powikłań zakrzepowych i konieczność stosowania immunosupresji, jako czynników ryzyka powikłań w przebiegu infekcji SARS-CoV-2.

Podsumowując, nie wykazano różnic w rokowaniu wśród chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19, w zależności od towarzyszącej lub nie choroby autoimmunologicznej. Jednak COVID-19 związany był z większą śmiertelnością w populacji chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem układowym i zespołem antyfosfolipidowym.
Badaniem objęto chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19 w okresie pierwszej fali pandemii.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.