Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przebieg COVID-19 u chorych na układowe choroby tkanki łącznej

Źródło: Felten R, Scherlinger M, Guffroy A et al. Incidence and predictors of COVID-19 and flares in patients with rare autoimmune diseases: a systematic survey and serological study at a national reference center in France. Arthritis Research & Therapy (2021) 23:188
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 22.07.2021
 
 
Częstość zachorowań w grupie chorych na UChTŁ była mniejsza w porównaniu z częstością zachorowań w populacji ogólnej analizowanego regionu Francji. U zdecydowanej większości hospitalizacja z powodu zakażenia koronawirusem nie była konieczna.
Wyniki badania francuskich naukowców, obejmujące grupę chorych na układowe choroby tkanki łącznej (UChTŁ), potwierdziły wcześniejsze doniesienia – osoby z tym rozpoznaniem nie są obarczone zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19.

Wnioski oparto na analizie danych pochodzących od 1055 chorych z rozpoznaniem UChTŁ (w tym m.in. chorych na toczeń układowy, zespół Sjὅgrena, układowe zapalenia naczyń, zespół antyfosfolipidowy, miopatie zapalne, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów), z regionu Grand Est – jednego z najciężej dotkniętych pandemią obszarów Francji. Z badania wyłączono chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów i chorób z kręgu spondyloartropatii seronegatywnych. Spośród 1055 osób u 495 wykonano co najmniej jedno badanie – test RT-PCR, badanie serologiczne lub badanie TK klatki piersiowej – w celu potwierdzenia zakażenia.

Metodologia prac badawczych polegała na przeprowadzeniu regularnej ankiety telefonicznej oraz na wykonaniu badań serologicznych w kierunku infekcji SARS-CoV-2, w okresie od kwietnia do lipca 2020 roku. Ankieta telefoniczna oprócz danych demograficznych obejmowała między innymi wywiad dotyczący objawów, czynników ryzyka zachorowania, narażenia na COVID-19, a także prewencyjnego korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Testy serologiczne wykonano u 44,5% pacjentów. U niemal 8% (n = 39) spośród 495 badanych potwierdzono przebytą infekcję SARS-CoV-2 (rozpoznanie na podstawie badania TK klatki piersiowej, wymazu z nosogardła metodą RT-PCR lub badania serologicznego). Częstość zachorowań w grupie chorych na UChTŁ była mniejsza w porównaniu z częstością zachorowań w populacji ogólnej analizowanego regionu Francji (jednak różnice nie były istotne statystycznie). Tylko w 6/39 przypadków przebieg zakażenia był bezobjawowy. U zdecydowanej większości chorych (n = 31) hospitalizacja z powodu COVID-19 nie była konieczna, a w jednym przypadku przebieg choroby zakończony był zgonem. U osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 istotnie częściej obserwowano zaostrzenie choroby układowej (26,3% vs 7%, p <0,0001).

Co ciekawe, wykazano, że prewencyjne korzystanie ze zwolnienia lekarskiego nie wpływało na zmniejszenie częstości zachorowań na COVID-19, w porównaniu z chorymi na UChTŁ kontynuującymi aktywność zawodową.


Opracowanie: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe