Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 w chorobie reumatycznej

Źródło: Źródło: D'Silva KM, Serling-Boyd N, Hsu TY, Sparks JA, Wallace ZS. SARS-CoV-2 antibody response after COVID-19 in patients with rheumatic disease. Ann Rheum Dis 2021. doi:doi:10.1136/annrheumdis-2020-219808
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 25.05.2021
 
 
U osób z chorobą reumatyczną obserwuje się większą podatność na infekcje. Zjawisko to związane jest z nieprawidłowym działaniem układu immunologicznego w związku z patomechanizmem choroby jak i w wyniku stosowanych leków immunosupresyjnych.
Wpływ choroby reumatycznej jak i leków na zakażenie SARS-CoV-2 oraz szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 nie jest znany. Leki o różnych mechanizmach działania mogą w różny sposób modyfikować przebieg zakażenia czy proces immunizacji po szczepieniu, na co wskazują zarówno rozważania teoretyczne naukowców jak i dotychczasowe obserwacje.

Lekarze z Bostonu opisali grupę 13 chorych z rozpoznaniem choroby reumatycznej, u których testem PCR rozpoznano zakażenie SARS-CoV-2 , a następnie wykonano oznaczenia na obecność przeciwciał. U 10 osób stwierdzono obecność przeciwciał, u jednej wynik był zmienny, u dwóch był negatywny. W przypadku chorych, u których nie stwierdzono przeciwciał: pierwszy chorował na łuszczycowe zapalenie stawów, leczony był leflunomidem i prednizonem, a przebieg choroby był łagodny, drugi pacjent z zapaleniem naczyń poddawany terapii immunosupresyjnej rytuksymabem, prednizonem, azatiopryną wymagał hospitalizacji w oddziale intensywnego nadzoru. Nie udało się uratować chorego z zespołem antyfosfolipidowym z immunosupresją wyindukowaną prednizonem, cyklofosfamidem, rytuksymabem i ekulizumabem, w tym przypadku początkowo uzyskano dodatni wynik testu na obecność przeciwciał SARS-CoV-2, który następnie w 107 dniu (licząc od dodatniego testu PCR) był negatywny, mimo utrzymującego się dodatniego wyniku testu wymazu SARS-CoV-2 metodą PCR.

W opisywanej grupie było trzech chorych leczonych rytuksymabem, u jednej osoby mimo działania leku obecne były przeciwciała anty SARS-CoV-2 , a przebieg zakażenie był łagodny. Spośród chorych, u których stwierdzano przeciwciała ośmiu wyzdrowiało bez żadnych następstw, jedna osoba uskarżała się na przewlekłe zmęczenie, u jednej osoby z rozpoznaniem tocznia rumieniowatego układowego bez wcześniejszych objawów hematologicznych pojawiły się nawracające epizody plamicy małopłytkowej.

Wobec trwającej epidemii i konieczności prowadzenia masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2 prowadzone są dalsze badania (obejmujące dużo liczniejsze grupy chorych), które rzucą nieco więcej światła na proces immunizacji SARS-CoV-2 u pacjentów z rozpoznaniem choroby reumatycznej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe