REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przeciwciało przeciwko fraktalkinie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Źródło: Arthritis & Rheumatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 19.11.2020
 
 
Fraktalkina to cząsteczka która odpowiada za adhezję i aktywację komórek zapalnych w błonie maziowej stawów zajętych procesem zapalnym w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Na łamach Arthritis & Rheumatology opublikowano wyniki badania klinicznego drugiej fazy w którym zastosowano E6011 - przeciwciało monoklonalne przeciwko fraktalkinie u pacjentów RZS z nieadekwatną odpowiedzią na metotreksat.
Pacjenci byli randomizowani do placebo lub E6011 w dawce 100 mg, 200 mg lub początkowo 400 mg a później 200 mg (400/200 mg). Pacjenci przez pierwsze 2 tygodnie otrzymywali lek co tydzień, a następnie co 2 tygodnie, w sumie przez 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy uzyskali odpowiedź na leczenie według kryteriów Amerykańskiego Kolegium Reumatologii w 12 tygodniu (ACR20).

Do placebo zostało z randomizowanych 54 pacjentów, do dawki 100 mg 28 i po 54 do 200 mg i dawki 400/200 mg. Odsetek odpowiedzi ACR20 12 tygodniu wynosił odpowiednio: 37%, 39%, 48% i 46%, jednak różnice nie były istotne statystycznie w porównaniu z placebo. Gdy oceniono ACR20 w 24 tygodniu, to w przypadku wyższych dawek odnotowano istotną różnicę w odsetku odpowiedzi na leczenie w porównaniu placebo (odsetek odpowiedzi odpowiednio: 35%, 39%, 54% i 57%).

Przeciwciało E6011 wykazało umiarkowaną skuteczność w 24 tygodniu leczenia pacjentów z RZS po nieskutecznym leczeniu metotreksatem.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe