Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przewlekłe zmęczenie można leczyć zdalnie

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 15.07.2022
 
 
Leczenie chorób przewlekłych to nie tylko spowalnianie bądź zatrzymywanie progresji choroby, lecz także dążenie do poprawy jakości życia. Jednym z takich dążeń jest badanie LIFT, którego wyniki ukazały się na łamach prestiżowego „The Lancet Rheumatology”.
Przewlekłe zmęczenie to częsta i przykra dolegliwość diagnozowana u osób z chorobami reumatycznymi. Dotychczasowa wiedza sugeruje, że terapia poznawczo-behawioralna i spersonalizowane programy ćwiczeń mogą być skuteczne, nie są jednak rutynowo wdrażane.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. brak dobrze udokumentowanej skuteczności w poszczególnych chorobach czy trudności z odbywaniem regularnych sesji. Z tych względów wieloośrodkowy zespół naukowców pod kierownictwem prof. Evy-Marii Bachmair z Aberdeen Centre for Arthritis and Musculoskeletal Health sprawdził, czy wyżej wymienione interwencje przeprowadzane zdalnie okażą się efektywne.

LIFT to wieloośrodkowe, randomizowane badanie, do którego zakwalifikowano 367 pacjentów przydzielonych do jednej z trzech grup: terapii poznawczo-behawioralnej (121 osób), programu spersonalizowanych ćwiczeń fizycznych (124 osoby) lub standardowej opieki (122 osoby). Pacjenci z jakąkolwiek stabilną chorobą reumatyczną kwalifikowali się do badania, jeśli zgłaszali klinicznie istotne uporczywe zmęczenie.

Przydziału leczenia dokonano poprzez internetowy system randomizacji.

Zdalne sesje poznawczo-behawioralne i programy ćwiczeń były prowadzone przez 6 miesięcy przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia. Nasilenie zmęczenia oceniono po 56 tygodniach za pomocą skali Chaldera i skali ciężkości zmęczenia.

Wykazano, że obie interwencje w sposób istotny i znaczny redukowały nasilenie zmęczenia – efekt wykazano w obydwu zastosowanych skalach. Podobną zależność uzyskano dla wpływu zmęczenia na codzienność.

Warto zauważyć, że efekt oceniano po roku od rozpoczęcia badania, podczas gdy sama interwencja trwała 6 miesięcy – oznacza to, że korzystny rezultat utrzymywał się co najmniej pół roku po jej zakończeniu.

Z pewnością konieczny jest follow-up ukazujący dalszą trwałość takiego postępowania. Problemem ograniczającym możliwość rutynowego stosowania może być (w polskich warunkach) dramatyczny niedobór personelu medycznego, widoczny nie tylko w reumatologii.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.