Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rituksimab w zapaleniach naczyń związanych z ANCA: wyniki badania RITAZAREM

Źródło: źródło
Autor: Małgorzata Lipko |Data: 09.07.2020
 
 
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej ziarniniak Wegenera) oraz mikroskopowe zapalenie naczyń to zapalenia naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofili (ang. antineutrophil cytoplasmic antibody associated vasculitis, AAV). Pomimo leczenia glikokortykosteroidami i/lub cyklofosfamidem u około połowy pacjentów z AAV dochodzi do nawrotu choroby w ciągu 5 lat.
W badaniu RITAZAREM zbadano wykorzystanie rytuksymabu do indukcji remisji klinicznej po niepowodzeniu pierwszorzutowej terapii.
Badanie miało charakter obserwacyjny i wszystkich pacjentów z zaostrzeniem AAV poddano leczeniu rytuksymabem i glikokortykosteroidami. Grupę badawczą stanowiło 188 pacjentów o medianie wieku równej 59 lat (najmłodszy pacjent 19 lat, najstarszy 89) oraz z medianą czasu trwania choroby 5 lat. Aż 171 ze 188 (90%) pacjentów uzyskało remisję kliniczną w ciągu 4 miesięcy. Czterech pacjentów zmarło w trakcie indukcji z powodu zapalenia płuc, incydentu mózgowo- naczyniowego oraz ze względu na aktywne zapalenie naczyń. Najczęstszymi ciężkimi działaniami niepożądanymi były infekcje.
Zastosowanie połączenia glikokortykosteroidów z rytuksymabem u pacjentów z AAV charakteryzuje się wysoką skuteczności indukcji u pacjentów z nawrotem choroby pomimo leczenia pierwszorzutowego.


opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe