Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rituximab w leczeniu idiopatycznych miopatii zapalnych

Źródło: MM/Leclair V, Galindo-Feria AS, Dastmalchi M, Holmqvist M, Lundberg IE. Efficacy and safety of rituximab in anti-synthetase antibody positive and negative subjects with idiopathic inflammatory myopathy: a registry-based study. Rheumatology (Oxford). 2019 Jul 1;58(7):1214-1220.
Autor: Marta Koblańska |Data: 07.08.2019
 
 
Dotychczasowe wyniki badań potwierdzają, że rituximab (RTX) znajduje zastosowanie w terapii idiopatycznych miopatii zapalnych. Według niektórych doniesień odpowiedź na leczenie może być uwarunkowana występowaniem określonych swoistych dla zapaleń mięśni przeciwciał.
Wyniki przedstawionego przez Leclair i wsp. badania wskazują, że niezależnie od profilu przeciwciał (dodatnie vs ujemne przeciwciała antysyntetazowe) dobrą odpowiedź na leczenie RTX uzyskano u większości chorych. W grupie pacjentów z obecnymi przeciwciałami antysyntetazowymi 78% uzyskało umiarkowaną/dobrą odpowiedź wg ACR/EULAR 2016 po jednym cyklu RTX (w grupie seronegatywnej – 50%). Analogicznie po kilku cyklach leku umiarkowaną/dobrą odpowiedź wg ACR/EULAR uzyskano odpowiednio u 79% i 67% pacjentów. Istotny efekt działania oszczędzającego glikokortykosteroidy (glucocorticoid-sparing effect) obserwowano tylko w przypadku chorych z zapaleniem mięśni i obecnymi przeciwciałami antysyntetazowymi. Biorąc pod uwagę, że glikokortykostreroidy podawane w wysokich dawkach stanowią podstawowy lek w terapii miopatii zapalnych, fakt ten może mieć istotny wymiar kliniczny. Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były powikłania infekcyjne obserwowane u 12/65 chorych. Reakcje związane z wlewem leku obserwowano u 5/65 chorych. Odnotowane 3 przypadki zgonów, spowodowane były zapaleniem płuc o ciężkim przebiegu.

Wyniki oparto na analizie danych pochodzących ze szwedzkiego rejestru Swedish Rheumatology Quality Register (w okresie 1994-2017). W sumie badaniem objęto 65 chorych (spośród nich 27 było pozytywnych względem przeciwciał antysyntetazowych). U około połowy badanych stwierdzono wcześniej nieskuteczność terapii co najmniej dwoma lekami immunosupresyjnymi, niezależnie od stosowania glikokortykosteroidów. U większości pacjentów RTX podawany był wg schematu 500-1000mg w odstępie 2 tygodni.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe