Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Rokowanie odległe u chorych na toczeń układowy

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Luo W, Farinha F, Isenberg DA, Rahman A. Survival analysis of mortality and development of lupus nephritis in patients with systemic lupus erythematosus up to 40 years of follow-up. Rheumatology (Oxford). 2022 Dec 23;62(1):200-208. doi: 10.1093/rheumatology/keac218. PMID: 35412595
Pacjenci chorujący na toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus – SLE) obarczeni są większym ryzykiem zgonu, a jednym z cięższych powikłań narządowych choroby jest toczniowe zapalenie nerek (lupus nephritis – LN).
Retrospektywna analiza wieloetnicznej kohorty pacjentów z SLE wykazała, że młodszy wiek w chwili wystąpienia choroby oraz pochodzenie etniczne związane są z ryzykiem wystąpienia LN. Ponadto odnotowano istotną poprawę w zakresie rokowania dotyczącego przeżycia chorych na przestrzeni kliku ostatnich dziesięcioleci.

Analiza populacji brytyjskiej obejmującej prawie 0,5 tys. chorych na SLE wykazała większe ryzyko wystąpienia LN wśród chorych, u których SLE rozpoznano przed 28. rokiem życia (P <0,0001). Z drugiej strony śmiertelność w tej grupie chorych była mniejsza. Pochodzenie kaukaskie związane było z mniejszym ryzykiem wystąpienia LN, w porównaniu z innymi grupami etnicznymi (P <0,0001), nie obserwowano jednak różnic w ryzyku zgonu pomiędzy nimi.

Spośród 496 analizowanych chorych 18,3 proc. zmarło z okresie obserwacji, LN wystąpiło u 33,3 proc badanych, a schyłkowa choroba nerek – u 6,7 proc. z całej populacji. Główną przyczyną zgonów były nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe i powikłania zakrzepowe, infekcje oraz choroby nerek. Nie obserwowano różnic dotyczących płci pod względem śmiertelności i ryzyka wystąpienia LN.

Brak różnic w ryzyku zgonu pomiędzy kobietami i mężczyznami jest niezgodny z dotychczasowymi danymi. Autorzy badania zwracają jednak uwagę na niski odsetek mężczyzn (8,5 proc.) włączonych do analizy oraz jednoośrodkowy charakter badania, które mogą mieć wpływ na obserwowane wyniki.

Obserwowano istotną poprawę w zakresie rokowania dotyczącego przeżycia, porównując dane z końca lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku z danymi drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku, co jest zgodne z większością wcześniejszych doniesień dotyczących poprawy rokowania u chorych na przestrzeni lat. Średni okres obserwacji wynosił w prezentowanym badaniu 15,8 roku, a maksymalny czas follow-up – 40 lat.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.