Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rola angio-OCT w diagnostyce retinopatii w toczniu rumieniowatym układowym

Źródło: AK/Evaluation of retinal microvascular density in patients affected by systemic lupus erythematosus: an optical coherence tomography angiography study. Ann Rheum Dis. 2019 Feb;78(2):287-289.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 12.02.2019
 
 
W toczniu rumieniowatym układowym (SLE) retinopatia występuje u około 7%-30% chorych, jest to marker złej prognozy, często (zwłaszcza w stadium początkowym) chory nie odczuwa dolegliwości, choć istnieje ryzyko utraty wzroku. Zmiany w obrębie siatkówki są odzwierciedleniem zajęcia naczyń w przebiegu choroby układowej, uszkodzenia ścian naczyń powstają w wyniku procesu zapalnego, odkładania kompleksów immunologicznych.
Angio-OCT to nowa metoda oceny zmian naczyniowych w zakresie siatkówki i naczyniówki. Badanie stanowi połączenie optycznej koherentnej tomografii (OCT), która umożliwia ocenę struktury siatkówki oraz obrazowania ruchu krwinek w naczyniach (opcja angio). Badanie jest bezinwazyjne, powtarzalne, nie wymaga podania kontrastu, czas wykonania jest bardzo krótki. Dostarcza pełnej informacji odnośnie naczyń krwionośnych ich morfologii oraz przepływu krwi w powierzchownym splocie, w głębokim splocie, na poziomie warstw zewnętrznych siatkówki i w choriokapilarach, poszczególne warstwy mogą być analizowane razem lub oddzielnie. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce m.in. zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD), retinopatii cukrzycowej, zakrzepu żyły środkowej siatkówki, zatorze tętnicy środkowej siatkówki, jaskrze.

W toczniu rumieniowatym układowym (SLE) retinopatia występuje u około 7%-30% chorych, jest to marker złej prognozy, często (zwłaszcza w stadium początkowym) chory nie odczuwa dolegliwości, choć istnieje ryzyko utraty wzroku. Zmiany w obrębie siatkówki są odzwierciedleniem zajęcia naczyń w przebiegu choroby układowej, uszkodzenia ścian naczyń powstają w wyniku procesu zapalnego, odkładania kompleksów immunologicznych. Retinopatia koreluje z aktywnością choroby, może być także związana z innymi czynnikami tj. choroby współistniejące, działania niepożądane stosowanych leków.

Na podstawie badania angio-OCT zobrazowano zmiany naczyniowe w 52 oczach pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (bez zaburzeń widzenia). Grupę kontrolna stanowiło 40 oczu osób zdrowych. Przeprowadzono ocenę retinopatii zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dla SLE oraz pomiaru gęstości przepływu dla poszczególnych warstw. Stwierdzono mniejszą gęstość przepływu u chorych z SLE względem osób zdrowych (grupa kontrolna). Ponadto wśród chorych z SLE ryzyko redukcji gęstości naczyń związane było z zajęciem nerek. Odnotowano ujemną korelacje z aktywnością choroby i wiekiem chorych. Natomiast kumulacyjna dawka hydroksychlorochiny korelowała pozytywnie z gęstością przepływu.

Badanie angio-OCT może znaleźć zastosowanie w ocenie powikłań naczyniowych w przebiegu chorób reumatycznych. U chorych z SLE stosowanie hydroksycyhlorochiny może pozytywnie wpływać na zmiany naczyniowe siatkówki.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe