Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Różnice w obrazie klinicznym APS zależne od płci

Źródło: Moschetti L, Dal Pozzolo L, Le Guern V et al. Gender differences in primary antiphospholipid syndrome with vascular manifestations in 433 patients from four European centres. Clin Exp Rheumatol 2022; 40 (Suppl. 134): S19-S26.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 10.06.2022
 
 
Wyniki analizy obejmującej populację europejską, wskazują na różnice dotyczące przebiegu zespołu antyfosfolipidowego (APS) związane z płcią. Obserwowano różnice w wieku wystąpienia choroby – kobiety były o 10 lat młodsze w chwili zachorowania niż mężczyźni (31 vs 41 lat).
Wśród kobiet znacząco częściej występowała zakrzepica żylna, natomiast u mężczyzn częstsze były incydenty zakrzepicy tętniczej. Wśród mężczyzn częściej występowały klasyczne czynniki ryzyka sercowo - naczyniowego, podobnie jak w populacji ogólnej.

Biorąc pod uwagę fakt, że u kobiet ryzyko zakrzepicy związane jest z między innymi z czynnikiem hormonalnym można przyjąć, że na obraz kliniczny APS wpływają czynniki ryzyka związane z płcią.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi najczęstszymi manifestacjami APS były: zakrzepica żył głębokich, udary, zatorowość płucna. Wśród najczęstszych objawów choroby, nieujętych w kryteriach, znalazły się: małopłytkowość, siność siatkowata i uszkodzenie zastawek serca (wszystkie występujące z podobną częstością niezależnie od płci).

Poza częściej obserwowanymi incydentami niedokrwiennymi w zakresie jamy brzusznej u mężczyzn nie obserwowano różnic w lokalizacji narządowej zmian w zależności od płci. Nie wykazano różnic w profilu przeciwciał antyfosfolipidowych zależnych od płci.

Mimo stosowanego leczenia u 41 proc. badanych wystąpił kolejny incydent zakrzepowy. Występowanie kolejnych epizodów zakrzepicy odnotowano częściej wśród mężczyzn.

Obserwacje wykazały, że kobiety doświadczają pierwszego epizodu zakrzepicy w przebiegu APS w młodszym wieku w porównaniu z mężczyznami i częściej występuje u nich zakrzepica żylna.

U mężczyzn częściej obserwowano incydenty tętnicze, a epizody częściej miały charakter nawrotowy.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.