Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Rozpoznanie osiowej postaci łuszczycowego zapalenia stawów u chorych ze zmianami skórnymi

Udostępnij:
U chorych z łuszczycą pospolitą może współwystępować zapalenie stawów. Najczęściej zmiany skórne wyprzedzają zmiany stawowe.
W badaniu prospektywnym przeprowadzonym w Berlinie zastosowano strategię diagnostyczną ukierunkowaną na rozpoznawanie osiowej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (axial involvment of psoriatic artritis – axPA) u chorych ze zmianami skórnymi w przebiegu łuszczycy.

W 14 ośrodkach dermatologicznych wyłoniono 100 chorych z potwierdzonym rozpoznaniem łuszczycy pospolitej z przewlekłym (trwającym powyżej 3 miesięcy) bólem krzyża, odnotowanym przed 45. rokiem życia. Dodatkowym warunkiem wstępnym było niestosowanie leków biologicznych ani celowanych leków syntetycznych 12 tygodni przed rekrutacją.

Grupa chorych następnie została skierowana do dalszej diagnostyki reumatologicznej, opartej na ocenie klinicznej, laboratoryjnej, genetycznej i radiologicznej (obejmującej zarówno badania radiograficzne, jak i MR stawów krzyżowo-biodrowych oraz kręgosłupa).

U 14 chorych rozpoznano axPsA (u 3 spośród nich występowały objawy osiowe oraz obwodowe charakterystyczne dla spondyloartropatii), dodatkowo u kolejnych 5 chorych postawiono rozpoznanie obwodowej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (peripheral psoriati arthritis – pPsA). Wszyscy pacjenci z rozpoznaniem axPsA mieli zmiany w badaniach obrazowych zapalne i/lub strukturalne, w tym u 5 chorych zmiany charakterystyczne dla osiowego zajęcia stawów w obrazowaniu MR były obecne w zakresie kręgosłupa przy ujemnym wyniku obrazowania MR stawów krzyżowo-biodrowych.

Antygen HLAB27 stwierdzono u 4 z 14 (28,6 proc.) chorych z axPsA, podwyższone CRP notowano u 1/5 z pPsA i 5/14 z axPsA. Kryteria rozpoznania łuszczycowego zapalenia stawów spełniało 13/14 chorych z axPsA i 5/5 z pPsA. Natomiast kryteria ASAS dla spondyloartropatii osiowej spełniło 9/14 chorych z rozpoznaniem osiowej postaci łuszczycowego zapalenia stawów.

W prezentowanym prospektywnym badaniu w grupie 100 chorych z łuszczycą skóry i przewlekłym bólem krzyża u 19 proc. postawiono dodatkowo rozpoznanie łuszczycowego zapalenia stawów.

Zastosowanie w ośrodkach dermatologicznych narzędzi diagnostycznych ukierunkowanych na rozpoznawanie objawów łuszczycowego zapalenia stawów może wpłynąć pozytywnie na wyniki wczesnego wykrywania tej choroby. Wczesne rozpoznanie pozwoli na szybkie wdrożenie terapii, uzyskanie lepszych efektów leczenia i poprawę jakości życia chorych.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.