Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rytuksymab spowalnia progresję choroby śródmiąższowej płuc powstałej na tle reumatoidalnego zapalenia stawów

Źródło: 10.1093/rheumatology/kez673
Autor: Małgorzata Lipko |Data: 10.08.2020
 
 
Tagi: RZS, RA-ILD
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) może skutkować rozwojem stanu zapalnego w płucach, co w konsekwencji prowadzi do śródmiąższowego zapalenia płuc (ang. Rheumatoid arthritis interstitial lung disease, RA-ILD). Na łamach Rheumatology opublikowano dane z rejestru NEREA dotyczącego hiszpańskich pacjentów z RZS, u których zdiagnozowano RA-ILD i oceniono wpływ rytuksymabu na dynamikę progresji choroby.
Za upośledzenie funkcji oddechowej uznano zmniejszenie się o co najmniej 5% natężonej objętości oddechowej (ang. forced vital capacity, FVC) w porównaniu z poprzednią wizytą. U pacjentów oceniano funkcję płuc co 6-12 miesięcy. Do analizy wpływu rytuksymabu na zaburzenia funkcji oddechowej wykorzystano model wieloczynnikowy Coxa skorygowany o cechy socjodemograficzne, kliniczne, radiologiczne oraz stosowane leczenie.
W sumie przeanalizowano przebieg choroby u 68 pacjentów. Upośledzenie funkcji płuc zaobserwowano u 42 pacjentów z czego u połowy do progresji RA-ILD doszło 1,75 lat po postawieniu diagnozy zajęcia płuc. Zastosowanie rytuksymabu zmniejszało ryzyko upośledzenia funkcji płuc w porównaniu z osobami nieleczonymi tym przeciwciałem (HR=0,51; 95% CI: 0,31-0,85). Podobnie, stosowanie glikokortykosteroidów przed diagnozą RA-ILD było związane z mniejszym ryzykiem progresji choroby płuc w przyszłości (HR=0,57; 95% CI: 0,34-0,97).
Zastosowanie rytuksymabu u pacjentów z RA-ILD spowalnia progresję zaburzeń funkcji oddechowej. Główną wadą badania była niewielka populacja pacjentów.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe