REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Ryzyko posocznicy u chorych leczonych inhibitorami TNF alfa

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Anna Soboń
|
Źródło: Opracowała: Marta Madej
Według danych opublikowanych przez naukowców z Tajwanu (Wen-Cheng Chao i wsp.) na ryzyko wystąpienia sepsy u chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne, leczonych inhibitorami TNF alfa wpływają: starszy wiek, przebycie sepsy w okresie trzech miesięcy poprzedzających włączenie leku biologicznego, stosowanie glikokortykosteroidów oraz niski status socjoekonomiczny.
Zaobserwowano ponadto, że ryzyko jest większe u chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna (2509 na 100 tysięcy pacjento-lat), w porównaniu do innych autoimmunologicznych chorób zapalnych. Częstość przypadków posocznicy w ogólnej populacji chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne oszacowano na 1088 na 100 tysięcy pacjento-lat.

Wyniki oparto o analizę danych zgromadzonych w tzw. warunkach „real-world”, pochodzących od ponad 17,7 tys. chorych (Taiwan’s National Health Insurance Research Database). Większość z nich stanowiły osoby z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów (58,6%), a ponadto chorzy z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, łuszczycą i łuszczycowym zapaleniem stawów oraz nieswoistymi zapaleniami jelit (chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego).

W badaniu poddano ocenie stosowanie – etanerceptu, adalimumabu i golimumabu. Zaobserwowano mniejsze ryzyko wystąpienia posocznicy u chorych leczonych golimumabem (w porównaniu do etanerceptu, HR 0,56) oraz stosujących sulfasalazynę (HR 0,81). Mniejsza częstość przypadków posocznicy wśród leczonych golimumabem może wskazywać na korzystniejszy profil bezpieczeństwa tego leku, wymaga to jednak potwierdzenia w badaniach porównawczych z innymi inhibitorami TNF. Leki biologiczne, działając immunosupresyjnie wpływają na ryzyko powikłań infekcyjnych w szerokim ujęciu.

Głównym czynnikiem ryzyka posocznicy u leczonych inhibitorami TNF alfa okazało się być wcześniejsze przebycie posocznicy (HR 2,35). Wyniki te potwierdzają dane wskazujące na duże ryzyko ponownej hospitalizacji w krótkim okresie czasu od przebycia epizodu posocznicy.

Źródło: Wen-Cheng Chao, Chen-Yu Wang, Bo-Chueh Hsu et al. Factors associated with sepsis risk in immune-mediated inflammatory diseases receiving tumor necrosis factor inhibitors: a nationwide study. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2020; 12: 1759720X20929208.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.