Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ryzyko upadku u pacjentów geriatrycznych z chorobami reumatycznymi
Źródło: RN/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 04.10.2018
 
 
Ryzyko upadku u pacjentów geriatrycznych jest coraz częściej uwzględniane zarówno przy planowaniu, jak i prowadzeniu fizjoterapii. Trudności nasilają się w przypadku pacjentów z chorobami reumatycznymi w zaawansowanym wieku, po zabiegu endoprotezoplastyki stawu.
Zabiegi tego typu są coraz częściej wykonywane u chorych w podeszłym wieku jako kolejny etap leczenia ukierunkowany na poprawę samodzielności i jakości życia. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów od wczesnego okresu pooperacyjnego aż po samodzielne funkcjonowanie w otoczeniu domowym. Upadki u osób w zaawansowanym wieku wiążą się z wieloma poważnymi skutkami. Szacuje się, że nieszczęśliwe wypadki tego rodzaju są szóstą pod względem częstości występowania przyczyną śmiertelności w populacji osób starszych. Ponadto u pacjentów w podeszłym wieku – częściej niż u chorych z innych grup wiekowych – upadki są przyczyną niepełnosprawności. Skutkuje to większym obciążeniem opiekunów, ponieważ po doznaniu urazu chorzy często wymagają całodobowej opieki. Upadki częściej powodują także konieczność opieki zinstytucjonalizowanej nad pacjentem.

Upadku doznaje ponad 30% osób w wieku powyżej 65 lat oraz 50% pacjentów w wieku powyżej 85 lat.
W 10–25% przypadków skutki upadków obejmują rany, złamania oraz inne urazy wymagające długotrwałej hospitalizacji. Powodują one znaczne obniżenie jakości życia osób starszych, jak również istotne problemy psychospołeczne, niepełnosprawność, uzależnienie od innych osób, a nawet zgon.

Choć niektóre upadki mają charakter incydentalny, większość ma podłoże wieloczynnikowe, a wraz z rosnącą liczbą czynników ryzyka zwiększa się również zagrożenie upadkiem. Szacuje się, że u 48% osób w podeszłym wieku, które doznały co najmniej jednego upadku, wystąpił lęk przed kolejnym upadkiem, który u 26% osób doprowadził do ograniczenia codziennej aktywności.

W swojej pracy przeglądowej Costello i Edelstein wykazali, że ćwiczenia fizyczne stosowane jako jedyne działanie terapeutyczne znacznie zmniejszają liczbę upadków. Autorzy metaanalizy zalecają wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie w skojarzeniu z ćwiczeniami ukierunkowanymi na poprawę równowagi lub treningiem wytrzymałościowym.
Więcej: www.termedia.pl/Ryzyko-upadku-u-pacjentow-geriatrycznych-z-chorobami-reumatycznymi,104,33315,0,0.html
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe