Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ryzyko wystąpienia półpaśca u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Udostępnij:
Reaktywacja zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (HZV – herpes-zoster virus), czyli wystąpienie objawów półpaśca, typowych często trudno gojących się zmian skórnych, którym towarzyszy ból, to istotny problem w prowadzeniu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).
Jak wynika z dotychczasowych obserwacji, chorzy z rozpoznaniem RZS, jak również osoby w starszym wieku są predysponowani do wystąpienia półpaśca. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest stosowanie leków immunosupresyjnych, w tym leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) oraz glikokortykosteroidów (GKS). Z badań klinicznych wynika, że zwłaszcza leki z grupy syntetycznych leków celowanych (scLMPCh) wpływają na zwiększenie częstości wystąpienia półpaśca. Brakuje jednak danych pochodzących z badań obserwacyjnych dotyczących rzeczywistej praktyki codziennej, tzw. real world evidence, dotyczących tego problemu.

Na podstawie prowadzonego w Niemczech rejestru RABBIT przeanalizowano dane 13 991 chorych z RZS (62 958 pacjentolat) zgromadzonych w okresie od 2007 do października 2020 roku. Odnotowano 559 incydentów półpaśca (11 proc. o ciężkim przebiegu) u 533 chorych, które następnie odnoszono do stosowanego leczenia lub leczenia zakończonego do miesiąca przed wystąpieniem objawów półpaśca.

Leki stosowane podzielono na następujące kategorie: przeciwciała monoklonalne anty TNF (adalimumab, certolizumab, golimumab, infiximab), rozpuszczalny receptor wiążący TNF (etanercept), inhibitory interleukiny 6 (tocilizumab, sarilumab), leki hamujące aktywację limfocytów T (abatacept) i aktywność limfocytów B (rytuksymab), syntetyczne leki celowane (tofacytynib, baricytynib i upadacytynib). Grupę kontrolną stanowili chorzy stosujący klasyczne LMPCh. W badanej grupie analizowano wiele potencjalnych czynników mogących mieć wpływ na zachorowanie, m.in. wiek, aktywność choroby, stosowanie GKS, choroby współistniejące itp.

Uzyskane rezultaty wynikały z liczby incydentów półpaśca na 1000 pacjentolat skorygowanej czasem ekspozycji na lek (EAER – exposure-adjusted event rate). Wartość ta wyniosła 21,5, 10,3, 9,3, 8,8, 8,6, 8,4, 7,1 odpowiednio dla chorych z RZS stosujących scLMPCh, leki celowane na limfocyty B, przeciwciała monoklonalne anty-TNF, anty-IL6, rozpuszczalny receptor anty-TNF, modulator limfocytów T i klasyczne LMPCh. Dalsze zaawansowane analizy statystyczne, w których uwzględniono wiele czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie objawów zakażenia, potwierdziły związek incydentów ze stosowaniem scLMPCh, w mniejszym stopniu ze stosowaniem przeciwciał monoklonalnych anty-TNF. Ponadto potwierdzono korelację między częstością półpaśca i starszym wiekiem oraz stosowaniem GKS (zwłaszcza dawek >10 mg prednizonu /dobę).

Półpasiec stanowi poważny kliniczny problem w leczeniu chorych z RZS. Przy doborze leku należy uwzględnić czynniki ryzyka wystąpienia takiego działania niepożądanego (zwłaszcza u chorych w starszym wieku, stosujących GKS). Szczepienia przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca są skuteczne w zapobieganiu wystąpienia półpaśca u chorych z RZS.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.