Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko wystąpienia złamań osteoporotycznych u chorych z twardziną układową

Źródło: Increased risk of osteoporotic fractures in patients with systemic sclerosis: a nationwide population-based study. Lai CC, Wang SH, Chen WS, Liu CJ, Chen TJ, Lee PC, Chang YS. Ann Rheum Dis. 2015 Jul;74(7):1347-52.
Autor: Anita Jóźwiak |Data: 30.06.2015
 
 
Choroby układowe o podłożu autoimmunologicznym z toczącym się procesem zapalnym są czynnikiem ryzyka wystąpienia osteoporozy. Dotychczas niewiele badań było poświęconych ocenie ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych u pacjentów z twardziną układową. Problem ten postanowiła zgłębić grupa naukowców z Tajwanu, która przeanalizowała dane 1712 chorych z twardziną układową (77,8% kobiet, średni wiek 50.3 lata, mediana czasu obserwacji 5,2 lata).
W badanej grupie odnotowano 54 chorych ze złamaniem kręgów, 17 chorych ze złamaniem kości udowej i 7 ze złamaniem kości promieniowej (odpowiednio IR:6.99, 2.18 i 0.90 /1000 osobolat). W porównaniu z grupą kontrolną u chorych z TU stwierdzono wyższe ryzyko złamań kręgów (IRR: 1,78;1.32 do 2.39, P<0,001) oraz szyjki kości udowej (IRR: 1.89; 1.05 do 3.22; p=0,026). Ryzyko złamania (niezależnie od lokalizacji) było istotnie wyższe u kobiet chorych z TU w porównaniu ze zdrowymi kobietami (IRR 1.774), u pacjentów płci męskiej nie potwierdzono takiej zależności. Złamanie kości udowej występowało u kobiet z TU w młodszym wieku niż w grupie kontrolnej (67.2 vs 75.2 lat, p=0,005), a złamanie kręgu było obarczone wyższym odsetkiem śmiertelności w okresie 1 roku (13% vs 3% p=0,006). Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż niezależnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia złamań są: starszy wiek, płeć żeńska, stosowanie przewlekłe glikokortykosteroidów w dawce większej niż ekwiwalent 7,5mg prednizonu oraz zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego leczone metoklopramidem dożylnym.

Badanie miało charakter obserwacyjny, zostało przeprowadzone w dużej grupie chorych, ale dotyczyło tylko jednej grupy etnicznej, co stanowi pewne ograniczenie w interpretacji uzyskanych wyników. Konieczne są dalsze obserwacje, których celem będzie opracowanie metod zapobiegania złamaniom u chorych z TU.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe