Specjalizacje, Kategorie, Działy
iStock

Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 jest większe o ponad 50 proc. wśród chorych na choroby reumatyczne

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Conway R, Grimshaw AA, Konig MF et al. SARS–CoV-2 Infection and COVID-19 Outcomes in RheumaticDiseases: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. Arthritis & RheumatologyVol. 74, No. 5, May 2022, pp 766–775
W miarę upływu czasu zwiększa się wiedza na temat rokowań u chorych na COVID-19, również w grupie pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi.
Na łamach najnowszego wydania „Arthritis & Rheumatology” opublikowano wyniki metaanalizy dotyczącej ryzyka zachorowania i przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 w populacji osób z chorobami reumatycznymi i mięśniowo-szkieletowymi. Analizowaną grupę oceniano w ujęciu całościowym bez podziału na konkretne jednostki czy grupy chorób. Była to więc populacja zróżnicowana pod względem aktywności choroby, manifestacji narządowej czy stosowanego leczenia immunosupresyjnego.

Do metaanalizy włączono w sumie sto badań obserwacyjnych i eksperymentalnych, koncentrując się głównie na badaniach obejmujących chorych wymagających hospitalizacji. Wyniki metaanalizy wskazują, że w grupie pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi częstość infekcji wirusem SARS-CoV-2 była o ponad 50% większa w stosunku do populacji ogólnej – ryzyko względne (risk ratio – RR) wynosiło 1,53. Ponadto odnotowano również większe o 74% ryzyko śmiertelności (odds ratio – OR) – 1,74.

Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości hospitalizacji z powodu COVID-19, konieczności stosowania tlenoterapii, hospitalizacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej czy konieczności stosowania wentylacji mechanicznej w odniesieniu do osób z negatywnym wywiadem chorób reumatycznych.

W odniesieniu do uprzednio publikowanych metaanaliz dotyczących analogicznej populacji pacjentów wyniki badania Conway i wsp. pozostają zgodne w kwestii większego ryzyka zachorowania na COVID-19. Możliwych przyczyn rozbieżnych wyników dotyczących ryzyka zgonu autorzy badania upatrują m.in. w zróżnicowanej metodologii badań.

Badacze zwracają uwagę na większy kontakt z placówkami medycznymi, występowanie schorzeń współistniejących oraz występowanie wynikających z choroby zasadniczej i stosowanego leczenia zaburzeń immunologicznych jako możliwych czynników ryzyka częstszego występowania zakażenia SARS-CoV-2.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.