SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sarilumab zatwierdzony w UE
 
Komisja Europejska (KE) zatwierdziła sarilumab ( Kevzara Sanofi / Regeneron) do leczenia w skojarzeniu z metotreksatem dla dorosłych z umiarkowanym lub ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), którzy nie reagują lub nie tolerują leczenia (DMARD).
Sarilumab jest monoklonalnym przeciwciałem, które wiąże się z receptorem interleukiny-6, cytokiny prozapalenej. Może być stosowany sam w przypadkach dotyczących nietolerancji metotreksatu lub gdy leczenie metotreksatem nie przynosi pożądanych skutków.

Zalecana dawka sarilumabu wynosi 200 mg raz na 2 tygodnie. Jest on podawana w postaci iniekcji podskórnych (ampułko-strzykawka lub wstrzykniecie). Dawkę można zmniejszyć do 150 mg raz na 2 tygodnie, aby obniżyć ryzyko powikłań neutropenii, małopłytkowości i podwyższonego poziom enzymów wątrobowych.

W kwietniu sarilumab otrzymał pozytywną opinię Komitetu Europejskiej Agencji Medycznej dla Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi. Zatwierdzenie oparto na badaniach 3 fazy, które obejmowały ponad 3300 dorosłych pacjentów z umiarkowanym i ciężkim RZS, którzy charakteryzowali się niewystarczającą odpowiedzią lub nietolerancją na jedne lub więcej biologicznych lub niebiologicznych leków w leczeniu DMARD.

W jednym z badań, zwanym Monarch, odpowiedź na sarilumab w dawce 200 mg była lepsza od adalimumab w dawce 40 mg. Wystąpiła mniejsza aktywności choroby i poprawa sprawności fizycznej, więcej pacjentów osiągnęło remisję kliniczną po 24 tygodniach leczenia.

W innym badaniu, zwanym Mobility, leczenie sarilumabem i metotreksatem doprowadziło do zmniejszenia objawów RZS oraz poprawy sprawności fizycznej. W 52 tygodniu leczenia uszkodzenia strukturalne zostały zahamowane o 91% u pacjentów, którzy otrzymali sarilumab 200 mg i o 68% u pacjentów, którzy otrzymali sarilumab 150 mg, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo i metotreksat.

W badaniu Target, leczenie sarilumabem i DMARD zmniejszyło objawy RZS oraz przyniosło poprawę sprawności fizycznej w porównaniu do grupy otrzymującej placebo i DMARD.

Najbardziej powszechnym działaniem niepożądanym stosowania sarilumabu była neutropenia, infekcja górnych dróg oddechowych oraz infekcja układu moczowego. Leczenie sarilumabem powinno być wstrzymane u pacjentów, u których rozwija się poważna infekcja do momentu aż nie ustąpi.

W maju sarilumab został zatwierdzony przez FDA.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe