Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skrining nowotworowy powinien być wykonywany u chorych z polimialgią reumatyczną

Źródło: SAGE Journals
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 01.03.2021
 
 
Częstość występowania polimialgii reumatycznej (PR) szacowana jest nawet na kilkadziesiąt przypadków na 100 tysięcy osób. U pewnego odsetka chorych objawy PR mogą towarzyszyć procesowi nowotworowemu. W tych przypadkach choroba zwykle gorzej odpowiada na zastosowaną glikokortykoterapię (GKS), a objawy cofają się po terapii procesu rozrostowego.
Badacze z ośrodka uniwersyteckiego we Francji dokonali prospektywnej analizy ryzyka potwierdzenia procesu nowotworowego u 118 chorych z nowym rozpoznaniem PR, spełniających kryteria klasyfikacyjne ACR/EULAR 2012. U wszystkich badanych poza rutynowo oznaczanymi badaniami laboratoryjnymi (OB, białko C-reaktywne, czy PSA u mężczyzn) wykonano badanie tomograficzne klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy z podaniem kontrastu. Analiza wykazała znacznie większe, w stosunku do populacji ogólnej (dobranej pod względem płci i wieku), ryzyko wystąpienia nowotworu w populacji badanej.

W analizowanej grupie u 9 badanych stwierdzono w badaniu tomograficznym proces rozrostowy potwierdzony badaniem histopatologicznym. W 4 przypadkach był to nowotwór nerki, w dwóch rak płuca oraz po jednym przypadku raka trzustki, jelita grubego, rak brodawki Vatera. We wszystkich przypadkach były to zmiany wykryte na wczesnym etapie, bez cech rozsiewu i nie miały związku z wcześniejszym wywiadem onkologicznym u 13% badanych. Ponadto, u kolejnych trzech chorych obraz tomograficzny sugerował występowanie procesu rozrostowego, jednak z przyczyn niezależnych nie wykonano weryfikacji histopatologicznej zmian. Wśród 9 przypadków potwierdzonych badaniem histopatologicznym, zastosowane leczenie chirurgiczne (n=5) oraz radio- lub chemioterapia spowodowały ustąpienie objawów PR i pacjenci nie wymagali dłuższego stosowania GKS. Dwóch chorych zmarło w przebiegu procesu nowotworowego. Wskaźnik SIR (standardized incidence ratio) oznaczony dla badanej grupy (9 przypadków/118) wynosił 4,6 (wyliczony względem oczekiwanego dla ogólnej populacji francuskiej), a SIR dla nowotworów nerki aż 80,8. Przeprowadzona analiza nie wykazała czynników predykcyjnych wystąpienia nowotworu u pacjentów z objawami PR. Średni wiek badanej populacji wynosił 73 lata, a czas trwania objawów PR 10 tygodni.

Ryzyko procesu nowotworowego u pacjentów z objawami PR jest większe niż w populacji ogólnej (SIR 4,6). Szczególny niepokój powinien budzić brak reakcji na zastosowanie GKS. Tomografia komputerowa obejmująca klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz miednicę może być jednym z narzędzi przydatnych w diagnostyce, pozwalającym na wykrycie zmian nowotworowych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe