Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczność i bezpieczeństwo biopodobnego rytuksymabu w RZS: wyniki badań ASSIST-RA

Źródło: Rheumatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 26.01.2021
 
 
Tagi: Sandoz, generyk, RZS, CD20
Na łamach Rheumatology opublikowano wyniki randomizowanego badania o akronimie ASSIST-RA, w którym porównano skuteczność biopodobnego rytuksymabu z oryginalnym lekiem.
Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów byli randomizowani do preparatów rytuksymabu. Dodatkowo, otrzymywali metotreksat. U tych, którzy w 24. tygodniu odpowiedzieli na leczenie lub wykazywali resztkową aktywność choroby, zastosowano drugą terapię rytuksymabem do 52. tygodnia. Badacze porównywali odpowiedź kliniczną na leczenie oraz stężenie limfocytów B-komórkowych w krwi obwodowej w obu podgrupach. Ponadto porównano profil bezpieczeństwa obu preparatów.

Ostatecznie 260 z 312 zrandomizowanych pacjentów ukończyło leczenie w 52. tygodniu. Preparat biopodobny wykazywał podobne działanie na stężenie limfocytów B-komórkowych we krwi jak oryginalny. Nie odnotowano także istotnych różnic w odpowiedziach klinicznych ocenianych między innymi w DAS28 czy ACR20/50/70. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie częstości i ciężkości zdarzeń niepożądanych oraz występowaniu przeciwciał przeciwko rytuksymabowi.

Nowy biopodobny preparat rytuksymabu w badaniu ASSIST-RA wykazywał podobną skuteczność w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz profil bezpieczeństwa jak oryginalny preparat
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.