Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sławomir Jeka otrzymał nominację profesorską
Źródło: www.prezydent.pl
Autor: Alicja Kostecka |Data: 20.05.2019
 
 
55 nowych profesorów otrzymało nominacje od Prezydenta RP, wśród nich jest dr hab. Sławomir Jeka z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Prof. Sławomir Jeka jest specjalistą w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i reumatologii. Profesor jest kierownikiem Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, pracownikiem naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, vice-prezesem i prezesem Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR) vice-prezesem i em kujawsko-p omorskiego Oddziału PTR, wieloletni członek Zarządu Głównego PTR, byłym wieloletnim em wojewódzkim w dziedzinie reumatologii województwa kujawsko-pomorski.

Posiada umiejętności w zakresie kapilaroskopii potwierdzone certyfikatami kursów organizowanych przez EULAR (EuropeanLeagueAgainstRheumatism) oraz Certyfikat i Akredytację USG wydane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii. Jest autorem licznych krajowych oraz zagranicznych doniesień i publikacji naukowych. Pomysłodawcą i inicjatorem kursów USG, kapilaroskopii i rezonansu magnetycznego organizowanych przez PTR w całej Polsce. Twórcą i organizatorem pierwszego w kraju Programu Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów. Organizatorem cyklicznych Konferencji Leczenia Biologicznego Chorób Reumatycznych w Polsce oraz Krajowej Konferencji Diagnostyki Obrazowej Chorób Reumatycznych i Monitorowania Leczenia Biologicznego.

Główny Badacz (PI) w ponad 300 badaniach klinicznych związanych z zastosowaniem leków biologicznych i terapii innowacyjnych w chorobach reumatycznych. Wielokrotnie pełniący funkcję Koordynatora Krajowego Badań Klinicznych. Pozytywnie weryfikowany przez niezależne audyty oraz inspekcje, w tym FDA i CEBK.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe