Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Śmiertelność w chorobach zapalnych stawów

Udostępnij:
Tagi: RZS, ZZSK, PSA, TRU, SSC, Grecja
Z obserwacji przeprowadzonych na podstawie najnowszych danych z systemu opieki medycznej w Grecji wynika, że ryzyko zgonu związane z rozpoznaniem TRU było niemal dwa razy wyższe, a dla SSc ponadczterokrotnie wyższe względem grupy kontrolnej. Zarówno w SLE, jak i SSc większa śmiertelność była wśród mężczyzn oraz młodszych chorych poniżej 50 lat.
Stan wiedzy dotyczącej chorób zapalnych stawów – takich, jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (PsA), toczeń rumieniowaty układowy (TRU), twardzina układowa (SSc) – jest dynamiczny, a każdy rok przynosi postęp. Dotyczy to wielu aspektów schorzeń: przede wszystkim dostępności do nowych terapii, metod diagnostycznych, kryteriów diagnostycznych ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie choroby, jak również ogólnych strategii podejmowania decyzji dotyczących wyboru terapii. Celem tych działań jest poprawa rokowania.

Na podstawie danych pochodzących z systemu opieki zdrowotnej w Grecji – dotyczących realizowanych recept, kodów rozpoznań oraz rejestru zgonów – przeanalizowano śmiertelność chorych z rozpoznaniem chorób zapalnych stawów w odniesieniu do odpowiednio dobranej grupy kontrolnej osób z populacji ogólnej. W okresie od 2016 do 2019 roku odnotowano 11 186 586 osób z rozpoznaniem zapalenia stawów, wśród których zdiagnozowano RZS (42 735, 79 proc. kobiet), ZZSK (9707, 43 proc. kobiet), ŁZS (13 779, 55 proc. kobiet), TRU (10 440, 89 proc. kobiet) oraz SSc (2277, 88 proc. kobiet). Średnia wieku w chwili rozpoczęcia badania wyniosła odpowiednio 64/47/54/53/59 lat.

Ryzyko zgonu (z jakichkolwiek przyczyn) dla chorych z rozpoznaniem RZS było nieznacznie większe w porównaniu z osobami z populacji ogólnej i zwiększało się w czasie obserwacji w związku z czasem trwania choroby i współchorobowością, dla ZZSK i ŁZS śmiertelność była taka sama jak w populacji ogólnej. Natomiast ryzyko zgonu związane z rozpoznaniem TRU było niemal dwa razy wyższe, a dla SSc ponadczterokrotnie wyższe względem grupy kontrolnej. Zarówno w SLE, jak i SSc większa śmiertelność była wśród mężczyzn oraz młodszych chorych poniżej 50 lat.

Autorzy tego badania wskazują na znaczny odsetek pacjentów z ZZSK, ŁZS, RZS w badanej populacji leczonych lekami biologicznymi, co ich zdaniem może przekładać się na poprawę rokowania względem wcześniejszych podobnych badań epidemiologicznych. W przypadku TRU i SSc uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie grupy chorych, którzy wymagają szczególnej uwagi i ścisłego monitorowania.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.