SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Środowiskowe czynniki ryzyka wystąpienia zaostrzenia zapalenia skórno-mięśniowego
 
Działy: Aktualności
Amerykańscy naukowy na podstawie analizy danych z wywiadu, wykazali wpływ takich czynników środowiskowych, jak ekspozycja na promieniowanie słoneczne (OR 2,0) oraz stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, OR 3,0) na ryzyko wystąpienia zaostrzenia zapalenia skórno-mięśniowego (ZSM).
Szeroką analizą objęto również potencjalny wpływ innych czynników - między innymi palenia tytoniu, stosowanych leków, szczepień, czy czynników stresowych, których występowanie oceniano w okresie 6 miesięcy przed epizodem zaostrzenia lub na 6 miesięcy poprzedzających ocenę, u chorych u których nie obserwowano zaostrzenia choroby. Obserwowano trend związany z ryzykiem zaostrzenia wynikającym z działania czynników stresowych, jak zmiana miejsca zamieszkania, problemy finansowe, czy też ze zwiększoną aktywnością fizyczną. Ponadto zaobserwowano wpływ innych leków poza NLPZ - np. hypotensyjnych - w tym wypadku istotnym elementem patogenezy może być zjawisko fotosensytyzacji. Nie wykazano jednak aby miały one znaczący wpływ na ryzyko wystąpienia zaostrzenia.

Podsumowując, wśród wielu analizowanych zmiennych, istotność statystyczną względem ryzyka wystąpienia zaostrzenia ZSM wykazano dla ekspozycji na promieniowania UV oraz stosowania NLPZ, wydaje się jednak, że potencjalnych czynników ryzyka może być znacznie więcej, co wymaga kontynuowania badań.

Analizę oparto na modelu ankietowym, wypełnianym drogą on-line przez pacjentów pochodzących z USA i Kanady. Badaniem objęto zarówno chorych dorosłych (n=46), jak i z młodzieńczą postacią ZSM (n=164). Zaostrzenie, na potrzeby prowadzonej analizy, definiowano jako nasilenie objawów wymagające modyfikacji (intensyfikacji lub zmiany) leczenia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe