Specjalizacje, Kategorie, Działy

Stanowisko PTR dotyczące pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Aleksandra Lang
|
Źródło: Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ze smutkiem i przerażeniem przyjmuje informacje o wojnie toczącej się na ziemi ukraińskiej. Jako lekarze dobrze wiemy, czym jest cierpienie i z całą mocą przeciwstawiamy się wszelkim działaniom agresji przeciw ludności wolnej Ukrainy, zawsze wywołującym śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi.
Dziękujemy wszystkim polskim reumatologom za akty wspierania ludności Ukrainy, szczególnie pomoc niesioną obywatelom tego kraju chroniącym się w naszej ojczyźnie. Zachęcamy do świadczenia dalszej, szerszej pomocy wszelkimi drogami, tak zorganizowanymi instytucjonalnie, jak i indywidualnymi.

Jako reumatolodzy przekazujemy wyrazy wsparcia naszym kolegom lekarzom z Ukrainy i zapewniamy o chęci niesienia im pomocy.

Zdajemy sobie sprawę, że wśród setek tysięcy osób uciekających z ogarniętego konfliktem zbrojnym kraju, będą także takie, które wymagają specjalistycznego leczenia reumatologicznego, w tym stosowania leków immunosupresyjnych oraz terapii biologicznych, w Polsce dostępnych jedynie w ramach programów lekowych. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci z chorobami zapalnymi stawów.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia „obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia” (www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html).

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne apeluje, aby przepisy dotyczące dodatkowego tytułu dla obywateli Ukrainy, uprawniającego do świadczeń zdrowotnych w Polsce, obejmowały także możliwość ordynacji lekarskiej zgodnie z przepisami refundacyjnymi w Polsce, w tym możliwość stosowania leczenia biologicznego w ramach programów lekowych. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne deklaruje wszelką pomoc w pracy nad takimi przepisami, które umożliwią skuteczne leczenie obywateli Ukrainy w Polsce.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KA AFM
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
prof. dr hab. med. Przemysław Kotyla
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
dr n. med. Wojciech Romanowski
dr n. med. Marcin Stajszczyk
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. nadzw. KA AFM

Przewodniczący Sekcji Historycznej PTR:
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.