Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stanowisko PTR oraz prof. Marka Brzosko, konsultanta krajowego w reumatologii w sprawie projektu taryf dla świadczeń gwarantowanych z zakresu reumatologii

Źródło: PTR/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.10.2018
 
 
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii z dnia 26 września 2018 roku ws. projektu taryf dla świadczeń gwarantowane z zakresu reumatologii finansowane w ramach JGP: H86–H98
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz prof. Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii po zapoznaniu się z opublikowanym przez AOTMiT projektem taryf dla świadczeń gwarantowane z zakresu reumatologii finansowanych w ramach JGP: H86–H98 z dnia 17 września 2018 roku, uznają za niezasadne ustalenie taryf w pełnym zakresie jaki został zaproponowany w przedstawionym raporcie oraz nie podzielają stanowiska Rady ds. Taryfikacji nr 13/2018 z dnia 26 września 2018 r., że wszystkie zaproponowane zmiany i taryfy są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe ze strony środowiska reumatologów.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z podanym w projekcie terminem złożyli swoje pisemne uwagi w dniu 24 września 2018 roku, a następnie w dniu 26 września 2018 roku przedstawili je ustnie w trakcie trwania posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

Krytyczne uwagi ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii odnoszą się do zaproponowanego przez AOTMiT obniżenia wyceny dla grupy „H96D > 3 dni” o 15,75% oraz obniżenia wyceny dla grupy „H87 >2 dni” (wcześniej H87D) o 3,4%.Zgodnie ze stanowiskiem ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii jest to nieuzasadnione z racji wagi problemów medycznych przyporządkowanych tym grupom, grozi utratą kruchej stabilności finansowej oddziałów reumatologicznych i może prowadzić do ograniczenia dostępu do świadczeń gwarantowanych najciężej chorym pacjentom ze szkodą dla nich. Zaproponowane przez AOTMiT nowe taryfy świadczeń, w tym obniżenie wyceny dla grup „H87 > 2dni” i „H96D > 3 dni”, oraz ocena ich wpływu na budżet płatnika, a tym samym szpitali, oparta została o dane z 2016 roku i nie bierze pod uwagę wzrostu kosztów funkcjonowania szpitali z jakim mamy obecnie do czynienia.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają zwiększenie wyceny świadczeń w pozostałych grupach, przez co przestaną być one deficytowe dla szpitali, co było postulowane przez środowisko reumatologów i podlegało wcześniejszym wspólnym ustaleniom.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii popierają stworzenie nowych grup rozliczeniowych, a w szczególności dotyczących wczesnej diagnostyki reumatologicznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i warunkach hospitalizacji, co jest efektem wielomiesięcznej wspólnej pracy AOTMiT oraz zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii. Wprowadzenie tych grup będzie niewątpliwie dużym wspólnym sukcesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz AOTMiT i Ministra Zdrowia. Sukcesem, którego beneficjentami będą pacjenci.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii stoją na stanowisku, że wprowadzenie nowych korzystnych zmian nie może się wiązać z jednoczesnym ograniczeniem dostępu do świadczeń najciężej chorym pacjentom z zapalnymi chorobami stawów oraz układowymi chorobami tkanki łącznej i zapaleniami naczyń, którzy wymagają dłuższych hospitalizacji, kosztochłonnej diagnostyki oraz terapii i są rozliczani w ramach grup H87 i H96D. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci z chorobami reumatycznymi, które mogą zostać pozbawione dostępu do skutecznego leczenia. Powyższe szczegółowe uwagi zostały zgłoszone w formie pisemnej oraz w trakcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji.

ZG Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii zwracają się do Prezesa AOTMiT o niepodejmowanie decyzji zmniejszającej wycenę grup "H87 >2 dni" i "H96D >3 dni" oraz wprowadzenie pozostałych zmian pozytywnie ocenianych przez ekspertów.

Stanowisko zostało przesłane do Prezesa AOTMiT, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Prezesa NRL.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe