Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Strategia TTT i cel terapii określony restrykcyjnymi kryteriami remisji klinicznej – przynoszą odległe korzyści

Źródło: Norvang V, Brinkmann GH, Yoshida K et al. Achievement of Remission in Two Early Rheumatoid Arthritis Cohorts Implementing Different Treat-to-Target Strategies. Arthritis & Rheumatology, Vol. 72, No. 7, July 2020, pp 1072–1081.
Autor: Małgorzata Lipko |Data: 06.08.2020
 
 
Celem leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) jest uzyskanie remisji klinicznej. Jednak remisja kliniczna jest pojęciem dość szerokim w swoim znaczeniu. Różne są również sposoby jej uzyskania – od ściśle zdefiniowanych i monitorowanych, po mniej restrykcyjneGrupa norweskich i amerykańskich naukowców na łamach Arthritis & Rheumatology (Norvang V et al.) opublikowała wyniki swojej obserwacji dotyczącej oceny porównawczej dwóch strategii postępowania terapeutycznego. Przeanalizowano dwie grupy chorych z wczesnym RZS (populacja norweska), którzy nie stosowali wcześniej leczenia modyfikującego przebieg choroby.
Pierwszą stanowili pacjenci leczeni w ramach randomizowanego badania klinicznego (ARCTIC), w którym celem terapii było uzyskanie remisji klinicznej definiowanej jako DAS<1.6 oraz brak obrzękniętych stawów spośród 44 ocenianych. Drugą grupę badanych stanowili chorzy leczeni w ramach badania obserwacyjnego (NOR-VEAC), tutaj remisję kliniczną określono kryteriami DAS28<2.6. Odsetek remisji, zgodnej z założonymi kryteriami, uzyskanych w obu badaniach odniesiono do definicji ACR/EULAR (według Boolean: ≤ 1 dla liczby bolesnych i obrzękniętych stawów oraz stężenia CRP ≤ 1 mg/dl i PGA (patient global assessment) ≤ 1 [1–10]) w dwuletnim okresie obserwacji. W ocenie w 6 miesiącu leczenia remisję kliniczną zgodnie z ustaloną definicją uzyskało w grupie ARCTIC 53.5%, a w grupie NOR-VEAC 50.9% chorych. W toku dalszej obserwacji odsetek badanych którzy uzyskali remisję zwiększył się do 66.3% i 65.1% w 24 miesiącu, kolejno w populacji ARCTIC i NOR-VEAC. Redefiniując jednak kryteria remisji zgodnie z kryteriami ACR/EULAR wg Boolean, odsetek remisji był istotnie większy w populacji chorych z badania ARCTIC w 12 i 24 miesiącu obserwacji (3 m-c: OR (odds ratio, iloraz szans) 1.73, 6 m-c: OR 1.44, 12 m-c: OR 1.97, 24 m-c: OR 1.82). Wyższy odsetek remisji w badaniu ARCTIC autorzy tłumaczą większą intensywnością terapii i częstszym monitoringiem chorych. Wyniki badania potwierdzają, że ścisłe monitorowanie oraz dążenie do uprzednio zdefiniowanego celu terapii umożliwia dobrą kontrolę choroby. Ponad 80% pacjentów w obu przedstawionych badaniach uzyskało remisję lub niską aktywność choroby definiowaną wskaźnikiem CDAI (Clinical Disease Activity Index) w 12 i 24 miesiącu obserwacji.
Strategia TTT (treat-to-target) stosowania jest w wielu dziedzinach medycyny, gdzie wykazano jej przewagę nad standardowymi metodami postępowania. Wyniki pracy Norvang i wsp. wskazują, że ścisłe monitorowanie ukierunkowane na uzyskanie remisji klinicznej definiowanej według restrykcyjnych kryteriów może przynieść odległe korzyści.


opracowała: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe