Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Stypendium naukowe na staż zagraniczny dla reumatologa
Autor: Alicja Kostecka |Data: 19.06.2019
 
 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ogłosił konkurs dla specjalistów reumatologów na
sfinansowanie stypendium naukowego, na miesięczny staż zagraniczny, w jednym z renomowanych europejskich ośrodków reumatologicznych.
Celem stażu jest zdobycie doświadczenia przez lekarza w zakresie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie długofalowej współpracy z innymi reumatologami za granicą.

Wnioski należy kierować do Rady Stypendialnej przy ZG PTR. Po zakończeniu stażu stypendyści są zobowiązani przedłożyć Radzie Stypendialnej sprawozdanie w języku angielskim (poświadczone przez kierownika jednostki, w której odbywał się staż), opublikowaną pracę będąca wynikiem współpracy oraz oświadczenie o całkowitym wykorzystaniu przyznanych środków.
Formularz wniosku o stypendium znajduje się na stronie internetowej PTR.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe