Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Suplementacja kreatyną - bezpieczna i dobrze tolerowana u pacjentów z młodzieńczym zapaleniem skórno-mięśniowym

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 22.02.2021
 
 
Według wyników badań opublikowanych w The Journal of Rheumatology suplementacja kreatyną u dzieci z młodzieńczym zapaleniem skórno-mięśniowym (JDM) jest bezpieczną, dobrze tolerowaną i wykonalną interwencją, która może prowadzić do poprawy metabolizmu mięśni.
Celem badania była ocena suplementacji kreatyną wraz z jej bezpieczeństwem i tolerancją w MZSM oraz określenie wpływu suplementacji kreatyną vs. placebo na funkcję mięśni, aktywność chorobową, metabolizm i siłę mięśni, zmęczenie, wydolność tlenową, aktywność fizyczną i jakość życia (QOL).

Badacze przeprowadzili 6-miesięczne, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie (identyfikator ClinicalTrials.gov: NCT02267005) między majem 2015 a 2017 rokiem w The Hospital for Sick Children (SickKids) w Toronto. Oceniono wykonalność na podstawie wizyt studyjnych i przestrzegania zaleceń przez pacjentów. Badacze ocenili również funkcję mięśni, siłę mięśni i wydolność tlenową za pomocą standardowych testów wysiłkowych. Metabolizm mięśni oceniano za pomocą protokołu 31-Phosphorus Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) oraz QOL, zmęczenie i aktywność fizyczną za pomocą kwestionariuszy. Badanie obejmowało wykorzystanie projektu z wieloma wynikami, aby przypisać pacjentów do otrzymywania kreatyny lub placebo.

Pacjenci w wieku od 7 do 18 lat byli włączani do badania z poradni MZSM w szpitalu, jeśli spełnili kryteria udziału, w tym: rozpoznanie prawdopodobnego lub definitywnego MZSM w wieku poniżej 16 lat, otrzymywanie stabilnego kursu leczenia, którego zmiana w trakcie badania jest mało prawdopodobna. Uczestnik badania musiał mieć minimalny wzrost 132,5 cm (aby móc korzystać ze sprzętu do ćwiczeń).

W trakcie badania, pacjenci otrzymywali kreatynę lub placebo w zależności od masy ciała (≤40 kg) lub powierzchni ciała (waga > 40 kg) w dawce odpowiednio 150 mg/kg dziennie lub 4,69 g/m2 dziennie. Wszyscy uczestnicy przeszli 7 testów, z których każdy odbywał się co 4 tygodnie. Wizyty obejmowały serię testów wysiłkowych, ocenę kliniczną, zbiór miar opisowych, a także wypełnianie kwestionariuszy.

Spośród 20 pacjentów, którzy wyrazili zainteresowanie badaniem, 13 nadal otrzymywało stabilne leczenie przez 6-miesięczny okres badania, bez zgłaszania żadnych opuszczonych wizyt badawczych. Mediana przestrzegania badanego leku wyniosła 88,5% (zakres 20,5% - 95,5%). Odsetek uczestników z przestrzeganiem 80% lub więcej wyniósł 76,9%. Wyniki badania nie wykazały statystycznie istotnych zmian w funkcji mięśni, sile mięśni, wydolności tlenowej, aktywności fizycznej, zmęczeniu, aktywności choroby lub jakości życia wśród pacjentów otrzymujących kreatynę w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. Naukowcy odnotowali statystycznie istotne adaptacje w metabolizmie mięśni (tj. zmniejszenie zmiany pH mięśni po wysiłku i spadek stosunku fosforanów do fosfokreatyny) po 6 miesiącach w porównaniu z poziomem wyjściowym.

Nie zgłoszono żadnych istotnych zdarzeń niepożądanych.

Ograniczeniami badania były obliczenia przestrzegania zaleceń lekarskich wyłącznie na podstawie zwrotów leków do apteki oraz brak możliwości analizy zmian MRS z powodu niezgodności skanera.

Badacze doszli do wniosku, że suplementacja kreatyną u dzieci z JDM jest wykonalna, bezpieczna i dobrze tolerowana i może prowadzić do poprawy metabolizmu mięśni.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe