REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Szczepienie przeciwko COVID-19 – ryzyko zaostrzenia choroby i reakcje poszczepienne w grupie chorych na choroby reumatyczne

Źródło: Connolly CM, Ruddy JA, Boyarsky BJ, et al. Disease Flare and Reactogenicity in Patients With Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Following Two-Dose SARS–CoV-2 Messenger RNA Vaccination. Arthritis & Rheumatology Vol. 74, No. 1, January 2022, pp 28–32
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 19.01.2022
 
 
Wyniki analizy ryzyka wystąpienia zaostrzenia oraz częstość występowania miejscowych i ogólnoustrojowych reakcji poszczepiennych po przyjęciu dwóch dawek szczepionki mRNA potwierdzają, że szczepienie przeciwko COVID-19 w populacji pacjentów z chorobami reumatycznymi jest bezpieczne.
Stosowanie szczepień przeciwko COVID-19 stanowi obecnie jedną z najskuteczniejszych metod walki z pandemią. Wyniki obserwacyjnego badania Connolly i wsp. potwierdzają, że szczepienie przeciwko COVID-19 w populacji pacjentów z chorobami reumatycznymi jest bezpieczne zarówno w aspekcie ryzyka zaostrzenia choroby podstawowej, jak i ryzyka wystąpienia reakcji poszczepiennych.

W ogłoszonym na łamach czasopisma „Arthritis and Rheumatology” raporcie przedstawiono wyniki analizy ryzyka wystąpienia zaostrzenia oraz częstość występowania miejscowych i ogólnoustrojowych reakcji poszczepiennych po przyjęciu dwóch dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. Badaniem objęto niemal 1,4 tys. osób, które otrzymały szczepienie między grudniem 2020 a kwietniem 2021 roku. Rezultaty obserwacji oparto na danych raportowanych przez pacjenta. Prawie połowę (47 proc.) stanowiły osoby z rozpoznaniem zapalnej choroby stawów. U 11 proc. badanych odnotowano wystąpienie zaostrzenia choroby reumatycznej wymagające intensyfikacji leczenia w okresie miesiąca od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. W żadnym przypadku nie było to ciężkie zaostrzenie wymagające hospitalizacji. Ryzyko wystąpienia zaostrzenia po szczepieniu związane było z przebytą wcześniej infekcją SARS-CoV-2, zaostrzeniem choroby w okresie 6 miesięcy poprzedzających szczepienie oraz stosowaniem bardziej intensywnego leczenia immunosupresyjnego (leku biologicznego w skojarzeniu z syntetycznym lekiem modyfikującym lub GKS), co autorzy badania odnoszą raczej do wyjściowo bardziej agresywnego przebiegu choroby reumatycznej niż związku ze szczepieniem.

Częstość reakcji poszczepiennych była znacząca, lecz w większości przypadków miały one łagodny przebieg. Najczęściej odnotowywanymi reakcjami poszczepiennymi były ból w miejscu wkłucia (ok. 87 proc.) oraz zmęczenie (u 80 proc. badanych po drugiej dawce). Ryzyko wystąpienia reakcji poszczepiennych było – zgodnie z dotychczasowymi danymi – większe po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki. Nie odnotowano przypadków reakcji nadwrażliwości w badanej grupie.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.