Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Szybki i przydatny w diagnostyce - test ściskania

Źródło: Fenne Wouters, , Ellis Niemantsverdriet, Annette H. M. van der Helm-van Mil. The value of the squeeze test for detection of subclinical synovitis in patients with arthralgia suspicious for progression to RA. Rheumatology 2020;59:31063108.
Opracowała: Marta Madej
Redaktor: Anna Soboń |Data: 05.11.2020
 
 
Test ściskania (squeeze test, compression test) jest bardzo prostym, szybkim i przydatnym narzędziem w diagnostyce zapalenia stawów. Dodatni wynik testu związany jest z odczuwaniem bólu podczas uścisku stawów śródręczno-paliczkowych (MCP) lub śródstopno-paliczkowych (MTP).
W badaniach dotyczących populacji chorych na wczesne zapalenie stawów, dodatni wynik testu korelował z zapaleniem błony maziowej, obrzękiem stawów MCP i MTP oraz cechami zapalenia stwierdzanymi w badaniach obrazowych. Nowe doniesienia wskazują, że pozytywny wynik testu u badanych z artralgią (podejrzewaną o progresję w kierunku reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs) – clinically suspect arthralgia) związany jest z subklinicznymi zmianami o charakterze synovitis.

Badaniem objęto 315 osób, z objawami artralgii MCP/MTP trwającymi poniżej 1 roku, u których na podstawie obrazu klinicznego stwierdzanego podczas pierwszej wizyty u reumatologa, stwierdzono ryzyko progresji w kierunku rzs. U wszystkich chorych wykonano badanie MRI stawów MCP i MTP jednej kończyny, pod kątem występowania cech synovitis i tenosynovitis. Okres obserwacji wynosił 2 lata lub do czasu wystąpienia stwierdzanych w badaniu klinicznym cech zapalenia stawów. Dodatni wynik testu ściskania w zakresie MCP lub MTP stwierdzono u 51% badanych. Dodatni wynik testu korelował z obecnością synovitis. Czułość dodatniego wyniku testu dla subklinicznych zmian o charakterze synovitis wynosiła 44%, a swoistość 72%.

Brak istotnej zależności pomiędzy dodatnim wynikiem testu, a wystąpieniem zapalenia stawów związany jest z faktem korelacji zapalenia stawów głównie ze zmianami o typie tenosynovitis. Pomimo, że w części przypadków zmian zapalnych błony maziowej test uścisku był ujemny, nadal pozostaje prostym i tanim narzędziem pozwalającym na przesiewową diagnostykę dolegliwości stawowych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe