Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Tocilizumab u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów dłoni

Źródło: Annals of Rheumatic Diseases/ Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 03.11.2020
 
 
W dotychczasowych badaniach klinicznych, blokery interleukiny 1 lub TNF-alfa nie wykazały skuteczności w leczeniu bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów rąk. Na łamach Annals of Rheumatic Diseases ukazały się wyniki badania klinicznego, w którym zastosowano przeciwciało przeciwko receptorowi dla interleukiny 6: tocilizumab, u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów dłoni.
Do badania zakwalifikowano pacjentów z nasileniem bólu rąk ocenianego na co najmniej 40 mm w skali od 0 do 100 mm w skali wizualno-analogowej. Ból utrzymywał się pomimo stosowania analgetyków oraz niesteroidowych leków przeciwbólowych. Liczba bolących stawów wynosiła co najmniej trzy. Pacjenci byli randomizowanych do placebo lub do dwóch infuzji tocilizumabu: w momencie rozpoczęcia leczenia i po czterech tygodniach. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana nasilenia bólu w skali wizualno-analogowej w szóstym tygodniu.

45 pacjentów zostało z randomizowanych do grupy interwencyjnej i 46 do grupy placebo. W sumie wszystkie wizyty w ciągu 12 tygodni odbyło 79 z 91 z randomizowanych pacjentów. 82% grupy badanej stanowiły kobiety. Średnia zmiana w nasileniu bólu w szóstym tygodniu w skali wizualno-analogowej wyniosła -7,9 ± 19,4 w grupie otrzymującej tocilizumab i -9,9 ± 20, 1 w grupie otrzymującej placebo (p=0,7). Nie odnotowano istotnych różnic w zakresie liczby bolesnych stawów, obrzęknięty stawów, czasu trwania porannej sztywności w zależności od zastosowanej interwencji.

Tocilizumab nie łagodził bólu dłoni zajętych przez chorobę zwyrodnieniową stawów w porównaniu z placebo.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe