Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Tomografia komputerowa ma kluczowe znaczenie w wykrywaniu choroby płuc w twardzinie układowej

Źródło: http://bit.ly/36K1kxw i http://bit.ly/2RKKgTx
Autor: |Data: 05.02.2020
 
 
Pierwsze oparte na dowodach stwierdzenia dotyczące śródmiąższowej choroby płuc związanej z twardziną układową zalecają stosowanie tomografii komputerowej o wysokiej rozdzielczości (CT) do badań przesiewowych i diagnostycznych oraz zawierają wskazówki, kiedy należy rozpocząć leczenie.
Eksperci uważają, że wszyscy pacjenci z twardzina układową powinni być przebadani tomografem komputerowym o wysokiej rozdzielczości. Badania przesiewowe i testy czynnościowe płuc oraz kliniczna ocena objawów powinny wspierać diagnozę. Skalę ciężkości choroby należy mierzyć biorąc pod uwagę duszność, denaturację tlenem oraz jakość życia.

Należy leczyć wszystkie ciężkie przypadki, osoby z łagodną chorobą i stabilne przypadki – nie wymagają leczenia. Należy jednak uważnie obserwować tych pacjentów i rozpocząć leczenie w przypadku progresji choroby ocenianej na podstawie testów czynnościowych płuc, tomografii komputerowej, zmian desaturacji tlenu wywołanej wysiłkiem i pogorszenia objawów klinicznych.

Panel 27 europejskich pulmonologów, reumatologów i internistów posiadających doświadczenie w leczeniu śródmiąższowej choroby płuc w twardzinie układowej wzięło udział w konsultacjach w celu ustalenia konsensusu i zdefiniuj algorytmu, które opublikowano w The Lancet Rheumatology.

Dotychczas nie było żadnego opartego na dowodach zestawu wytycznych dotyczących tego, jak diagnozować śródmiąższową chorobę płuc w twardzinie układowej. Śródmiąższowa choroba płuc (ang. interstitial lung disease, ILD) jest główną przyczyną zgonów u chorych na twardzinę układową.www.termedia.pl/reumatologia/Choroba-srodmiazszowa-pluc-w-twardzinie-ukladowej,33635.html

Twardzina układowa (SSc), zwana także twardziną skóry, to rzadka, nieuleczalna choroba autoimmunologiczna tkanki łącznej, która może powodować bliznowacenie (włóknienie) skóry, a także głównych narządów wewnętrznych, takich jak serce, płuca, przewód pokarmowy i nerek oraz stwarzać zagrażające życiu powikłania. U około 25% chorych dochodzi do znaczącego zajęcia płuc w ciągu trzech lat od rozpoznania. Gdy SSc obejmuje płuca, może powodować śródmiąższową chorobę płuc (ILD), zwaną wtedy SSc-ILD. Jest ona główną przyczyną zgonów wśród chorych na SSc, odpowiadającą w przybliżeniu za jedną trzecią przypadków śmiertelnych.www.termedia.pl/reumatologia/Rokowanie-u-chorych-z-choroba-srodmiazszowa-pluc-w-przebiegu-twardziny-ukladowej,32599.html

Hyrimoz SIL 03 20.pdf
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe