REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Układowa choroba tkanki łącznej, a rokowanie po przeszczepie płuc z powodu tętniczego nadciśnienia płucnego

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/Survival of adults with systemic autoimmune rheumatic diseases and pulmonary arterialhypertensionafter lung transplantation. Rheumatology (Oxford). 2018 May 1;57(5):831-834.
Współistnienie ACR u pacjentów z tętniczym NP, nie zwiększa ryzyka śmiertelności po przeszczepie płuc, w porównaniu do chorych bez towarzyszącej ACR.
Nadciśnienie płucne (NP) stanowi poważne powikłanie układowych chorób tkanki łącznej i jest jedną z przyczyn śmiertelności w tej grupie chorych. Część pacjentów z NP może wymagać transplantacji płuc. Powstaje jednak pytanie, czy współistniejąca autoimmunologiczna choroba reumatyczna (ACR) pogarsza rokowanie po przeszczepie w tej populacji.

Wyniki analizy danych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że śmiertelność po przeszczepie płuc wśród osób z tętniczym NP w przebiegu autoimmunologicznych chorób reumatycznych jest zbliżona do tej u osób bez towarzyszącego schorzenia autoimmunologicznego. Wnioski wyciągnięto na podstawie danych pochodzących z lat 2005-2015 (United Network for Organ Sharing). Retrospektywną analizą objęto 93 przypadki chorych z tętniczym NP związanym z chorobą autoimmunologiczną (głównie twardziną układową n=63, rzadziej innymi schorzeniami między innymi: reumatoidalnym zapaleniem stawów n=3, toczniem układowym n=3, mieszaną chorobą tkanki łącznej n=9, zapaleniem skórno- i wielomięśniowym n=10). Pozostałą grupę stanowiły 222 osoby po przeszczepie płuc z powodu NP, bez wywiadu schorzenia autoimmunologicznego.

Nieskorygowany współczynnik śmiertelności po przeszczepie płuc w populacji chorych z ACR-NP wynosił 12,85/100 pacjento-lat, natomiast w grupie bez współistniejącej ACR 12,41/100 pacjento-lat. Nie wykazano różnic w odniesieniu do nieskorygowanego (HR 1,02) oraz skorygowanego (HR 0,75) - względem wieku, płci, stosowania glikokortykoterapii, LAS (wskaźnik w zakresie 0-100, gdzie większa wartość oznacza silniejsze wskazania do procedury przeszczepu) oraz FVC - współczynnika śmiertelności pomiędzy analizowanymi grupami chorych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.