Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Upadacitinib - inhibitor kinazy JAK w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Źródło: Safety and effectiveness of upadacitinib or adalimumab plus methotrexate in patients with rheumatoid arthritis over 48 weeks with switch to alternate therapy in patients with insufficient response. Ann Rheum Dis. 2019 Nov;78(11):1454-1462
Autor: Alicja Kostecka |Data: 13.11.2019
 
 
W leczeniu reumatoidalnego zaplenia stawów metotreksat pozostaje leczeniem pierwszego wyboru. Osiągnięcie celu terapii jakim jest remisja lub niska aktywność choroby u wielu pacjentów z RZS możliwa jest dopiero po zastosowaniu leczenia skojarzonego lub rzadziej monoterapii z zastosowaniem leków biologicznych lub leków będących inhibitorami kinazy JAK (iJAk).
Aktualnie w grupie syntetycznych celowanych leków modyfikujących przebieg choroby znajdują się 3 zarejestrowane iJAK: tofacitinib, baricitinib oraz upadacitinib (dopuszczony do obrotu przez EMA w 17.10.2019 roku). Upadacitinib został stworzony tak, aby z większą selektywnością blokować kinazę JAK1, natomiast w mniejszym stopniu pozostałe z kinaz JAK2, JAK3 oraz TYK2.

W listopadzie opublikowano wyniki z randomizowanego badania klinicznego SELECT-COMPARE z udziałem 1629 chorych z RZS stosujących metotreksat, których podzielono na 3 grupy badane z zastosowaniem upadacitinibu (n=651), adalimumabu (n=651) oraz placebo (n=327). Badanie trwało 48 tygodni. W przypadku braku skuteczności (brak redukcji bolesnych lub obrzękniętych stawów <20%) u chorych w 26 tygodniu trwania badania zmieniano stosowane leczenie z upadacitinibu na adalimumab (39% chorych z grupy z upadacitinibu) lub z adalimumabu na upadacitinib (49% chorych z grupy adalimumabu). Ponadto w 26 tygodniu chorzy z grupy placebo otrzymali upadacitinib. Chorzy leczeni upadacitinibem w okresie od 26-48 tygodnia uzyskali lepszą skuteczność terapii w ocenie sprawności fizycznej, nasilenia bólu, jakości życia i odczuwanego zmęczenia, a także odsetka chorych z remisją choroby w odniesieniu do chorych leczonych adalimumabem. Odnotowano lepsze wyniki w ocenie zmian radiologicznych dla updacitinibu w porównaniu z pacjentami leczonymi metotrekat + placebo. U chorych, u których dokonano zmiany terapii większy odsetek odpowiedzi na leczenie uzyskano przy przejściu z adalimumabu na upadacitinib.

Odsetek incydentów działań niepożądanych z uwzględnieniem infekcji, chorób nowotworowych, incydentów choroby zatorowo-zakrzepowej dla upadacitinibu oraz adalimumabu był podobny z wyjątkiem zachorowań na półpasiec, który występował częściej w grupie z upadacitinibem (wzrost ryzyka obserwowany także w przypadku innych iJAK).

W przeprowadzonym badaniu klinicznym potwierdzono większą skuteczność leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów dla upadacitinibu w odniesieniu do adalimumabu. Pacjenci z niedostateczną odpowiedzią na adalimumab lub upadacitinib w sposób bezpieczny bez odstępów na czas eliminacji leków zmieniali leczenie uzyskując lepszą kontrolę aktywności choroby.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe