Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Upadacitinib w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów po niepowodzeniu terapii lekami biologicznymi

Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 25.02.2021
 
 
Istnieje wiele dostępnych opcji leczenia farmakologicznego łuszczycowego zapalenia stawów. Mimo to minimalną aktywność choroby udaje się osiągnąć u mniej niż jednej trzeciej chorych. Upadacitinib - doustny inhibitor kinaz JAK, selektywnie działający na kinazę JAK1 zaliczany jest do celowanych syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby.
Lek wykazał wysoką skuteczność w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i został zarejestrowany w tym wskazaniu.

Upadacitinib oprócz redukcji liczby obrzękniętych i bolesnych stawów wpływa na objawy choroby typowo zgłaszane przez pacjentów, takie jak odczuwanie sztywności porannej i bólu. Skuteczność leczenia upadacitinibem była podobna u chorych z RZS, u których wykazano brak adekwatnej poprawy po metotreksacie, jak również u chorych po niepowodzeniu terapii lekami biologicznymi.

Randomizowane badanie kliniczne przeprowadzono w grupie 642 chorych z rozpoznaniem łuszczycowego zapalenia stawów, u których wystąpiła nietolerancja lub nieskuteczność przynajmniej jednego leku biologicznego. Badani mogli stosować leczenie podstawowe w stałej dawce (NLPZ, glikokortykosteroidy <10mg prednizonu lub odpowiednik) oraz 1 lub 2 klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby). Badanie kliniczne kontrolowane placebo trwało 24 tygodnie, pacjenci stosowali dawki 15 mg lub 30 mg /dobę.

W 12 tygodniu poprawę mierzoną wskaźnikiem ACR 20 uzyskano u 56,9%; 63,8% vs. 24,1% chorych odpowiednio w grupach stosujących 15 mg, 30 mg upadacitinibu oraz placebo. Minimalną aktywność choroby uzyskano w 24 tygodniu badania u 28,9% leczonych 30 mg upadacitnibu i 25,1% - leczonych 15 mg upadacitinibu.

Poprawę uzyskano w zakresie objawów stawowych, jak również w zapaleniu przyczepów ścięgnistych, dactylitis (zapaleniu palców) oraz zapaleniu stawów krzyżowo-biodrowych. Pacjenci odnotowali poprawę zmian skórnych, ogólnej sprawności, a także odczuwania bólu i zmęczenia oraz jakości życia. Efekty stosowania terapii były widoczne już po 2 tygodniach stosowania leku.

Lek był dobrze tolerowany, a odsetek wystąpienia ciężkiej infekcji wyniósł 0,5% dla placebo i 15 mg uppadacitinibu oraz 2,8% dla 30 mg upadacitinibu. Profil działań niepożądanych był zbieżny z dotychczasowymi obserwacjami w grupach pacjentów z RZS.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe