Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Upadacytynib vs. abatacept u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: wyniki badania SELECT-CHOICE

Źródło: NEJM
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 30.10.2020
 
 
Upadacytynib to doustny inhibitor kinazy janusowej, który jest zarejestrowany do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). W badaniu akronimie SELECT-CHOICE porównano skuteczność upadacitinib z abataceptem (bloker CD80/CD86) u pacjentów z RZS.
Do badania zakwalifikowano pacjentów z RZS opornym na stosowanie biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby. Pacjenci byli randomizowani w stosunku 1:1 do upadacytynibu w dawce 15 mg raz dziennie lub abataceptu dożylnie. Dodatkowo każdy z pacjentów otrzymywał syntetyczny lek modyfikujące przebieg choroby. Czas leczenia trwał 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w punktacji DAS28-CRP w 12 tygodniu leczenia pomiędzy upadacytynibem, a abataceptem. W pierwszorzędowym punkcie końcowym sprawdzano czy upadacytynib jest nie gorszy (ang. noninferior) od abataceptu. Drugorzędowy punkt końcowy był taki sam, ale odnosił się do wyższości upadacytynibu nad abataceptem (superiority endpoint).

303 pacjentów zostało zrandomizowanych do upadacytynibu a 309 do abataceptu. W grupie leczonej upadacytynibem odnotowano zmniejszenie wartości DAS28-CRP z 5,70 o 2,52, a w grupie leczonej abataceptem z 5,88 o 2,00 (różnica pomiędzy ramionami badania: -0,52 punkty; 95% CI: -0,69 do -0,35; zarówno dla non-inferiority i superiority: p<0,001). Remisję kliniczną (DAS28-CRP poniżej 2,6 punktów) osiągnęło 30% z grupy leczonej upadacytynibem i 13% z grupy leczonej abataceptem (p<0,001). W grupie leczonej upadacytynibem odnotowano jedną śmierć, jeden udar oraz dwa epizody żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

U pacjentów z RZS, upadacytynib był skuteczniejszy w porównaniu z abataceptem w zmniejszeniu nasilenia choroby oraz w uzyskiwaniu remisji klinicznej.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe