REUMATOLOGIA
Osteoporoza
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

W Europie nie leczy się osteoporozy

Źródło: AK/Mat. prasowe
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.04.2019
 
 
Kategorie: Osteoporoza
Działy: Zagranica Aktualności
Podczas światowego szczytu osteoporozy WCO-IOF-ESCEO 2019, który odbył się od 4 do 7 kwietnia, zaprezentowano różnice w diagnozowaniu i leczeniu osteoporozy na świecie i w Europie. Dane dotyczące leczenia osteoporozy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wykazują, że 75% kobiet w wieku 70 lat i starszych, będących w grupie zwiększonego ryzyka złamań z powodu łamliwości kości, nigdy nie było leczonych na osteoporozę. Nieprawidłowe leczenie było znacznie rzadsze u osób z rozpoznaniem osteoporozy, niż u tych bez rozpoznania.
Wyniki badania, przeprowadzonego w ośmiu krajach europejskich, zostały zaprezentowane podczas World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO) w Paryżu
w dniach 4-7 kwietnia 2019 r.

- W badaniu tym oceniono diagnostykę i leczenie osteoporozy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Europie – powiedział Eugene McCloskey, (M.D, FRCPI), profesor Uniwersytetu w Sheffield, specjalista chorób układu kostnego dorosłych i dyrektor MRC Arthritis Research UK Centre for Integrated Research in Musculoskeletal Ageing. - W oparciu o zebrane dane należy podjąć działania zwiększające świadomość i mające na celu ułatwienie diagnozowania pacjentów by poprawić leczenie osteoporozy i zapobiegać występowaniu złamań kości w zagrożonej grupie.

W badaniu uczestniczyła Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Polska, Słowacja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Wzięło w nim udział 3 798 kobiet w wieku 70 lat i powyżej (średnia wieku: 77 lat), które spontanicznie odwiedzały lekarza pierwszego kontaktu, głównie z powodu już istniejących schorzeń (kontynuacja leczenia znanej choroby (52,1%.), uzupełnianie leków (20,6%), nowe objawy (21,7%)).

Dane demograficzne pacjentek, historię leczenia i kliniczne czynniki ryzyka zebrano z samodzielnie wypełnianych przez nie kwestionariuszy i z ich dokumentacji medycznej. Głównym celem badania była ocena odsetka kobiet z podwyższonym ryzykiem złamania z powodu łamliwości kości nieotrzymujących leków na osteoporozę. Zwiększone ryzyko złamania z powodu łamliwości kości definiowano biorąc pod uwagę co najmniej jeden z następujących czynników: (1) wcześniejsze złamanie po 50. roku życia, (2) wynik FRAX® (10-letnie prawdopodobieństwo złamania biodra i poważnego złamania osteoporotycznego powyżej progów FRAX specyficznych dla danego kraju), (3) wynik densytometrii (DXA) (wskaźnik gęstości mineralnej kości T-score równy -2,5 lub niższy). Częstość występowania czynników ryzyka FRAX wahała się od 32% (uprzednie złamanie) do 1% (spożycie alkoholu równe 3 lub więcej jednostek dziennie). U 2 077 kobiet (55%, średnia wieku: 80 lat) stwierdzono zwiększone ryzyko złamań, ale tylko u 31% z nich rozpoznano osteoporozę. Jeśli chodzi o wynik podstawowy, 75% (95% CI: 72,7-76,5%) kobiet ze zwiększonym ryzykiem złamania z uwagi na łamliwość kości nie otrzymywało żadnych leków na osteoporozę. To nieadekwatne leczenie było znacznie rzadsze u kobiet z rozpoznaniem osteoporozy niż u tych bez rozpoznania. Niewielki odsetek pacjentek, które nie spełniały założonego w badaniu kryterium definicji zwiększonego ryzyka złamania z powodu łamliwości kości, miało wcześniej zdiagnozowaną osteoporozę (10%).

Osteoporoza dotyka wiele kobiet po menopauzie, ponieważ ich zdolność do tworzenia nowej tkanki kostnej nie jest w stanie zrównoważyć tempa, w jakim pojawiają się jej ubytki 2,3, które z czasem prowadzą do osłabienia kości, zwiększając ryzyko złamań. Szacuje się, że jedna na trzy kobiety w wieku powyżej 50 lat doświadczy w życiu złamania osteoporotycznego.5,6 Pacjentki, u których występuje złamanie związane z osteoporozą są dwukrotnie bardziej narażone na złamanie w przyszłości.

Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła osteoporozę jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, a Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy wzywa rządy państw na całym świecie do uznania osteoporozy za priorytet opieki zdrowotnej

Na 19. edycję szczytu osteoporozy, która odbyła się w Paryżu od 4 do 7 kwietnia 2019 r. nadesłano ponad 1400 streszczeń. W spotkaniu uczestniczyli najlepsi światowi specjaliści w dziedzinie zdrowia i chorób układu mięśniowo-szkieletowego, którzy zaprezentowali nowe rozumienie metabolizmu kości, dotykających ich patologii, a także nowe strategie i opcje w zakresie zapobiegania, diagnozowania i leczenia osteoporozy. W komitecie naukowym kongresu zasiada prof. Edward Czerwiński, dyrektor Krakowskiego Centrum Medycznego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe