Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wpływ kolchicyny na funkcję nerek u chorych z hyperurykemią i dną moczanową

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Kim HW, Joo YS, Yun HR, Kim JY, Jhee JH, Roh YH, Park JT, Chang TI, Yoo TH, Kang SW, Han SH. Colchicine use and the risk of CKD progression: a multicentre nested case-control study. Rheumatology (Oxford). 2022 Nov 2;61(11):4314-4323. doi: 10.1093/rheumatology/keac077. PMID: 35139160.
Wyniki badań wskazują, że długotrwałe przyjmowanie kolchicyny związane jest z mniejszym ryzykiem niekorzystnego rokowania u chorych z przewlekłą chorobą nerek, stosujących ten lek z powodu hyperurykemii i dny moczanowej.
Kolchicyna wykazuje działanie przeciwzapalne i antyfibrotyczne. Jest to zgodne z danymi przedklinicznymi, wskazującymi na ochronny wpływ leku w aspekcie włóknienia nerek.

Wieloośrodkowe retrospektywne badanie kohortowe wykazało, że chorzy z hyperurykemią lub dną moczanową otrzymujący długotrwale kolchicynę – ze skumulowaną zdefiniowaną dawką dobową ≥90 (cDDD, cumulative defined daily dose*) – mieli o 23 proc. mniejsze ryzyko progresji przewlekłej choroby nerek (OR 0,77), w stosunku do chorych nieotrzymujących kolchicyny.

Obserwacja była bardziej wyrażona w grupie chorych bez współistniejącej cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego, a także wśród chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium G3. Badaną grupę stanowiło ponad 3 tys. chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium G3-G4, z progresją definiowaną jako ≥40-proc. spadek eGFR w stosunku do wartości wyjściowej lub progresją choroby wymagającą leczenia nerkozastępczego.

Średni okres obserwacji wynosił 2,4 lata.

Konieczne są dalsze badania mające na celu ocenę potencjalnego wpływu kolchicyny na zmniejszenie progresji przewlekłej choroby nerek u pacjentów z hyperurykemią lub dną moczanową.

* zdefiniowana dawka dobowa (DDD, defined daily dose) wg WHO, to średnia dobowa dawka podtrzymująca dla leku stosowanego w swoim głównym wskazaniu u osoby dorosłej; jest to statystyczne narzędzie służące ocenie zużycia leku.

Opracowanie dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.