REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ leczenia modyfikującego na gęstość mineralną kości

Źródło: Siu S, Haraoui B, Bissonnette R et al. Meta-analysis of tumor necrosis factor inhibitors and glucocorticoids on bone density in rheumatoid arthritis andankylosing spondylitis trials. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 May;67(6):754-64. doi: 10.1002/acr.2
Autor: Anita Jóźwiak |Data: 08.06.2015
 
 
Długotrwale utrzymujący się stan zapalny stanowi jeden z czynników ryzyka osteoporozy w przewlekłych chorobach zapalnych stawów, poprzez wpływ na aktywność osteoklastów oraz hamowanie aktywności osteoblastów.
Metaanaliza randomizowanych badań klinicznych oceniająca wpływ stosowanych leków (glikokortykosteroidy (GKS), inhibitory TNF alfa) na gęstość mineralną kości (BMD) wykazała, że u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) zarówno inhibitory TNF alfa, jak i GKS (te ostatnie uznane za istotny czynnik ryzyka utraty masy kostnej) wydają się zmniejszać utratę BMD ocenianą w zakresie ręki.

Nie wykazano wpływu inhibitorów TNF na BMD ocenianą w zakresie kręgosłupa lędźwiowego oraz bliższego odcinka kości udowej. U tych pacjentów stosowanie GKS związane było z pogorszeniem BMD w kręgosłupie lędźwiowym, nie wykazano natomiast wpływu na biodro. Dane dotyczące wpływu innych leków biologicznych u chorych na RZS są ograniczone. W dwóch randomizowanych badaniach klinicznych, w których stosowano tocilizumab (4mg/kg mc oraz 8mg/kg mc, 24 tygodnie) wykazano, że stosowanie leku związane było z istotną redukcją markerów resorpcji kostnej, nie wykazano natomiast wpływu na stężenia markerów kościotworzenia. W populacji chorych na zesztywniające zapalenie stawów (ZZSK) stosowanie blokerów TNF alfa związane było z poprawą wskaźnika BMD zarówno w zakresie bliższego odcinka kości udowej, jak i kręgosłupa lędźwiowego. Analizie poddano 13 randomizowanych badań klinicznych (11 w RZS, 2 w ZZSK), przy czym w żadnym z nich ocena wpływu leków na BMD nie stanowiła pierwotnego punktu końcowego badania.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.