Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ występowania przeciwciał ANA na ryzyko utraty ciąży

Źródło: Źródło: S. Chen et al. Antinuclear antibodies positivity is a risk factor of recurrent pregnancy loss: A meta-analysis. n Arthritis and Rheumatism 50 (2020),1-10.
Opracowała: Marta Madej
Autor: Anna Soboń |Data: 08.09.2020
 
 
Naukowcy z Xiamen University w Chinach wskazują na związek pomiędzy występowaniem przeciwciał przeciwjądrowych (antinuclear antibodies, ANA), a ryzykiem nawracających utrat ciąży.
Na podstawie meta-analizy 21 badań kliniczno-kontrolnych, z udziałem 5038 kobiet (wśród których było ponad 2,6 tys. kobiet z nawracającymi utratami ciąż, pozostałe stanowiły grupę kontrolną) wykazano, że kobiety z wywiadem utrat ciąży miały częściej dodatnie przeciwciała ANA w porównaniu do kobiet bez omawianych powikłań ciążowych (22% vs 8,3%; OR (odds ratios) 2,97).

Nawracające utraty ciąży zdefiniowano jako wystąpienie co najmniej 2 lub 3 epizodów. Wykazano istotny związek między obecnością ANA, a nawracającymi utratami ciąży o niewyjaśnionej przyczynie. Obserwacja ta dotyczyła także grupy kobiet, u których wykluczono rozpoznanie układowej choroby tkanki łącznej (15/21 badań) – OR 2,23. W przypadku badań (n=6), w których nie wykluczono jednoznacznie kobiet z rozpoznaniem układowej choroby tkanki łącznej iloraz szans OR wynosił 5,29. Istotne znaczenie dla ryzyka utraty ciąży miało występowanie przeciwciał ANA w mianie ≥ 1:160 (OR 45,89) oraz typ świecenia homogenny (OR 4,89).

Mechanizm wpływu obecności przeciwciał ANA na ryzyko nawracających epizodów utraty ciąży pozostaje nieznany. Badania na modelach zwierzęcych wykazały odkładanie się w łożysku kompleksów immunologicznych u osobników, którym podano ludzkie ANA klasy IgG. Autorzy meta-analizy sugerują związek utraty ciąż z narządowo-swoistą chorobą autoimmunologiczną dotyczącą pojedynczego organu – łożyska, ujawniającą się w warunkach ciąży.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe