SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Współpraca lekarza rodzinnego i reumatologa w leczeniu dny moczanowej
Źródło: 10 lat leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 01.08.2018
 
 
W leczeniu chorych na dnę moczanową konieczna jest ścisła współpraca między lekarzami rodzinnymi i reumatologami. Wczesną diagnostykę, a później monitorowanie leczenia powinien prowadzić lekarz rodzinny, natomiast zależnie od okresu choroby szereg badań, zabiegów i planowanie dalszego postępowania – reumatolog.
Niezwykle ważne jest wczesne zauważenie czynników ryzyka rozwoju hiperurykemii i dny związane z występowaniem choroby w rodzinie, nieodpowiednim stylem życia, dietą, nawykami (alkohol!) i chorobami, które często towarzyszą dnie. Kontroli stężenia kwasu moczowego w surowicy należy więc dokonywać regularnie np.
u chorych z nadciśnieniem tętniczym (nawet w młodym wieku!). Bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednia edukacja chorych. Częstym błędem jest natychmiastowe podanie choremu allopurynolu, gdy stwierdzi
się hiperurykemię lub po pierwszym napadzie dny. Leki zmniejszające stężenie kwasu moczowego należy stosować z rozwagą, zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. Jeżeli są wskazania do tego leczenia, powinno się dążyć do uzyskania stężenia ≤ 6 mg/dl (lub ≤ 5 mg/dl w dnie „guzkowej”) i do jego utrzymywania. U chorych na dnę w okresie choroby przewlekłej ważna jest kontrola stanu nerek.
Więcej:Jeka - rozdzial 22 .pdf
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe